2017-ieji Europos Parlamente – žmonių saugumo didinimo metai

Metams baigiantis kiekvienas iš mūsų žvilgteli atgal, kas nuveikta. Man 2017-ieji Europos Parlamente – žmonių socialinio, ekonominio, fizinio saugumo ir lygybės didinimo metai. Toks charakteris. Ir, matyt, jau nepasikeisiu.

Ekonomika kyla? Taip. Ar tai jaučia dauguma žmonių? Ne. Suprantu, kad yra bankų, didelių tarptautinių įmonių Europos Sąjunga, bet yra ir paprastų piliečių Europos Sąjunga – tų, kurie sunkiai dirba siekdami išlaikyti šeimas, užauginti vaikus. Tų, kurie neteko darbo, patiria skurdą ir nelygybę. 

Šiemet, siekdamas mažinti socialinę nelygybę, Europos Parlamentas pritarė Europos socialinių teisių ramsčio iniciatyvai, kuri apjungia svarbiausias socialines iniciatyvas. Svarstomi projektai, kurie užtikrintų pagrindines teises visiems darbuotojams, nepriklausomai nuo jų darbo pobūdžio bei darbo sutarties, nustatytų minimalias garantijas nėštumo, gimdymo ir vaiko priežiūros atostogoms, įteisintų vaiko gimimo atostogas tėvui, taip pat atostogas senyviems, sergantiems ar neįgaliems šeimos nariams prižiūrėti. Pastaroji naujovė būtų ypač aktuali Lietuvai.

Dėl ekonominės krizės padarinių net 120 mln. ES piliečių gresia skurdas. Priėmėme rezoliuciją dėl kovos su nelygybe. Iškėlėme pajamų nelygybės problemą kaip didžiausią Europos prioritetą kovojant su skurdu. Vyriausybės paragintos kurti veiksmingas minimalių pajamų sistemas – teikti tinkamą paramą skurstantiesiems, padėti išsivaduoti iš socialinės atskirties.

Parlamentas pateikė siūlymus, kaip mažinti moterų ir vyrų pensijų skirtumą, kuris ES siekia beveik 40 proc. Europos Komisijos paprašyta pateikti konkrečius pasiūlymus dėl skirtumų tarp vyrų ir moterų atlyginimų panaikinimo: mažesnis atlyginimas lemia mažesnes pensijas. Būtina įgyvendinti vienodo atlygio už tą patį darbą principą, skatinti moteris ilgiau išlikti darbo rinkoje.

Geriausia vaikų skurdo prevencijos priemonė – dirbantys ir uždirbantys tėvai. Parlamente pradėjome svarstyti mano pasiūlymą dėl geresnio darbo ir šeimos gyvenimo suderinamo. Sprendimo reikia verkiant. Su Europos Komisijos pirmininku J.C. Junkeriu aptarėme mano siūlymą įsteigti Vaiko garantijos programą, kuri padėtų kovoti su vaikų skurdu. Paramą pagal šią programą gautų ir Lietuva.

Pritarėme Europos prieinamumo aktui, kurio nekantriai laukia 80 milijonų ES neįgaliųjų. Naujosios taisyklės numato gaminių ir paslaugų prieinamumo neįgaliesiems reikalavimus. Siūlome juos privalomai taikyti ne tik bankomatams, kompiuteriams ar telefonams, bet ir mokėjimo terminalams, elektroninėms knygoms, interneto svetainėms, turizmo paslaugoms, transportui. Džiaugiuosi, jog kolegos pritarė mano siūlymams, kurie padidins aplinkos prieinamumą ne tik neįgaliesiems, bet ir pagyvenusiems žmonėms, nėščioms moterims, tėvams su mažais vaikais.

Priimta visa eilė dokumentų, svarbių vartotojams: dėl maisto produktų ir medicinos priemoniųkontrolės, dėl gaminių patvarumo ir jų naudojimo trukmės prailginimo, dėl internetinės prekybos.

Šiemet didelis dėmesys skirtas ir saugumo problemoms: pritarta naujoms ES kovos su terorizmu taisyklėms, sugriežtinta ES išorės sienų kontrolė, pritarta naujai atvykimo į Šengeno erdvę kontrolės sistemai. Viskas, kad gyventumėme saugiau.

Džiugu, kad metų pabaigoje pavyko pasiekti proveržį dėl „Brexit“. Lietuvos piliečiams, gyvenantiems bei dirbantiems Jungtinėje Karalystėje, svarbu, kad susitarta, jog ES piliečiai išlaikys turimas teises Jungtinėje Karalystėje. Drįstu teigti, kad proveržį nulėmė nedviprasmiška Europos Parlamento pozicija ir 27 ES valstybių vienybė.

Šia gera žinia ir norisi palydėti nueinančius metus bei pasveikinti kiekvieną iš jūsų su artėjančiomis šventėmis. Šv. Kalėdų ir ateinančių Naujųjų Metų proga linkiu šviesos, meilės, ramybės ir šilumos Jūsų namams. Tegul išsipildo Jūsų troškimai, telydi Jus sėkmė asmeniniame gyvenime ir darbuose.

Vilija Blinkevičiūtė, Europos Parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininkė, socialdemokratė