19 savaitė Parlamente : prekybos sutartis su JAV, mokesčių skaidrumas, Krymo aneksija

Gegužės 4–8 d. EP nariai posėdžiauja komitetuose Briuselyje. Jie balsuos dėl bendrovių akcininkų teisių, nedeklaruojamo darbo prevencijos, nepilnamečių prieglobsčio prašytojų teisių ir dėl padėties Kryme. Be to, bus diskutuojama dėl ES ir JAV laisvos prekybos sutarties ir bendros skaitmeninės rinkos sukūrimo, o savaitgalį vyks Europos dienai skirti renginiai.

Pirmadienį Užsienio reikalų komitetas balsuoja dėl EP rezoliucijos dėl strateginės karinės padėties Juodosios jūros baseine po Rusijos įvykdytos neteisėtos Krymo aneksijos.

Tarptautinės prekybos komiteto nariai trečiadienį kartu su tarptautinės prekybos eurokomisare Cecilia Malmström aptars investuotojų ir valstybės ginčų sureguliavimo (angl. ISDS) mechanizmą, kurį siekiama įtraukti į ES ir JAV sutartį dėl laisvosios prekybos (angl. TTIP).

Specialusis sprendimų dėl mokesčių komitetas antradienį kartu su konkurencijos eurokomisare Margrethe Vestager ir ekspertais aptars priemones didinti mokesčių skaidrumą.

Ketvirtadienį Teisės reikalų komitetas balsuos dėl siūlymo stiprinti didžiausių Europos bendrovių akcininkų teises, įskaitant teisės balsuoti dėl vadovų atlyginimų suteikimą.

Piliečių laisvių komitetas trečiadienį balsuos dėl nelydimiems nepilnamečiams prieglobsčio prašytojams taikomų ES taisyklių, vadinamojo Dublino reglamento.

Užimtumo komitetas ketvirtadienį balsuos dėl pasiūlymo įsteigti ES kovos prieš nedeklaruotą darbą platformą, kuria siekiama gerinti valstybių narių bendradarbiavimą nedeklaruojamo darbo prevencijos ir atgrasymo nuo jo srityje.

Trečiadienį Pramonės ir mokslinių tyrimų komiteto nariai kartu su EK vicepirmininku Andrus Ansip aptars EK pasiūlymus keisti skaitmeninės rinkos reguliavimą.

Savo ruožtu ateinantį savaitgalį ES šalyse vyks Europos dienai, gegužės 9-ajai, skirti renginiai.

EP informacija