17 savaitę Parlamente: ES ir Turkijos susitarimas dėl migrantų, geležinkeliai, radikalizmas

Balandžio 25–28 d. EP nariai posėdžiauja komitetuose ir dviejų dienų plenariniame posėdyje Briuselyje. Jie aptars ES ir Turkijos susitarimą dėl migracijos srautų valdymo ir bendro pabėgėliams saugių kilmės šalių sąrašo sudarymą bei balsuos dėl geležinkelių sektoriaus reformos ir lyginamųjų indeksų, tokių kaip LIBOR. Be to, Europos Parlamente vyks konferencija apie ES piliečių radikalizmo prevenciją.

 Sesijoje

 Ketvritadienio rytą europarlamentarai aptars ES ir Turkijos susitarimo dėl migracijos srautų valdymo teisinius aspektus, įgyvendinimą ir demokratinę kontrolę. Šis susitarimas numato, kad mainais už kiekvieną Turkijos atgal iš Graikijos salų priimtą sirą, kuriam nereikia tarptautinės apsaugos, vienas siras, kuriam reikalinga apsauga, bus perkeltas iš Turkijos į ES valstybes nares.

Susitarimas su Turkija: europarlamentarai mato privalumus ir trūkumus (2016–04–13)

Vėliau jie diskutuos ir balsuos dėl vieningos leidimų naudoti geležinkelio riedmenis ir saugos sertifikatų išdavimo sistemos, kuri leis vežėjams sutaupyti lėšų ir laiko. Šiuo metu leidimus išduoda kiekviena valstybė narė.

Žiūrėti Europos geležinkelių agentūros vaizdo klipą apie tai, kas keisis geležinkelių sektoriuje

Ketvirtadienį EP nariai taip pat balsuos dėl rezoliucijos apie vaiko interesų apsaugą Europoje tarpvalstybiniu mastu, pavyzdžiui, įvaikinimo be tėvų sutikimo atvejais, ir dėl taisyklių, kuriomis siekiama padidinti lyginamųjų indeksų, tokių kaip LIBOR ir EURIBOR, pagrįstumą ir patikimumą.
Balandžio 27–28 d. EP sesijos darbotvarkė

 Komitetuose

 Pirmadienį Piliečių laisvių komiteto nariai kartu su Belgijos vidaus reikalų ministru Jan Jambon ir teisingumo ministru Koen Geens aptars kovo mėn. Briuselyje įvykdytų teroro išpuolių pasekmes ir valdžios veiksmus kovos su terorizmu ir radikalizmu srityje.

Antradienį Europos Parlamente vyks konferencija apie ES piliečių radikalėjimo prevenciją, kurioje dalyvaus EP pirmininkas Martinas Schulzas ir vicepirmininkas Antonio Tajani. Viena iš temų – moterų vaidmuo stabdant radikalizmą Europoje.

Konferencijos dalyvių pasisakymų santraukas ir kitas naujienas galėsite sekti „Storify“ puslapyje, taip pat „Twitter'yje“ pasitelkę raktažodį #ReligiousDialogue.

Ekonomikos komitetas antradienį balsuos dėl siūlymo, kuris palengvins valstybių narių keitimąsi su mokesčiais susijusia informacija apie transnacionalinių įmonių veiklą kiekvienoje šalyje. Taip valstybės narės įgytų svarbią informaciją, padėsiančią nustatyti mokesčių vengimo riziką ir tinkamiau pasirinkti mokesčių audito objektus.

Ketvirtadienį Piliečių laisvių komiteto nariai diskutuos dėl reglamento, kuriuo sudaromas ES bendras saugių kilmės šalių sąrašas. Toks europinis sąrašas leistų greičiau išnagrinėti atskirus prieglobsčio prašymus, kurių pateikėjai atvyko iš visoje ES saugiomis laikomų šalių, ir greičiau grąžinti asmenis, jei individualiai išnagrinėjus jų prašymus pasitvirtina, kad teisės į prieglobstį jie neturi.

Europos Komisija siūlo į ES saugių kilmės šalių sąrašą įtraukti Albaniją, Bosniją ir Hercegoviną, buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Kosovą, Juodkalniją, Serbiją ir Turkiją.

 

Europos parlamento informacija.