Mūsų frakcija artėjant rinkimams į Europos Parlamentą inicijavo nepriklausomą aukšto lygio ekspertų komisiją dėl tvarios lygybės, kuri pateikė išsamias rekomendacijas dėl tvarios lygybės progresyvioje visuomenėje. Šie siūlymai buvo socialdemokratų partijų (tame tarpe – ir LSDP) panaudoti rengiant rinkimų programas, naudojami dabar frakcijos darbe. Man teko garbė dalyvauti komisijos darbe.

Praeitais metais priėmėme sprendimą atnaujinti komisijos darbą, kad  ji pasiūlytų atnaujintą paramą S&D frakcijos parlamentiniam darbui ir sustiprintų frakcijos politinį poveikį ir įtaką būsimam Europos politikos formavimui ir pažangiam politiniam mąstymui.

Naujas iniciatyvos tikslas bus pasimokyti iš dabartinės krizės ir vyraujančios politinės darbotvarkės, kad būtų galima parengti dar išsamesnę ir į ateitį orientuotą pokyčių strategiją, įterptą į tvaraus visų gerovės viziją. Ši nauja strategija bus grindžiama pirmuoju iniciatyvos pranešimu dėl tvarios lygybės, nauja politine padėtimi, susidariusia dėl šiuo metu vykdomo Europos žaliojo kurso ir kitų ES iniciatyvų ekonomikos ir socialinėje srityse, daugybe skaitmeninės pertvarkos iššūkių, Covid-19 krizės padariniais.

Nauja ataskaita turėtų būti parengta iki 2021 m. birželio mėn.