2019 m. lapkričio 28 d. Europos Parlamentas paskelbė nepaprastąją klimato padėtį. Europai skubiai reikia naujo tvaraus ekonomikos modelio, kuris sujungtų socialinę ir ekologinę pažangą, pagerintų žmonių gerovę ir nė vieno nepalikti nuošalyje. Šis modelis turi atspindėti Paryžiaus susitarimo ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų tikslus. Mūsų Europos žaliasis kursas padės Europai eiti ilgalaikio, tvaraus augimo ir klestėjimo keliu. Jis užtikrins, kad mūsų aplinkos apsaugos politikoje būtų sodinamos įtraukios sėklos socialiniams ir ekonominiams pokyčiams, mažinant socialinę nelygybę, mažinant disbalansą tarp didesnių ir mažesnių valstybių narių, atsikratant geografinių skirtumų, taip pat moterų ir vyrų bei kartų skirtumų

Mūsų Europos žaliasis kursas numato naujas švietimo, mokymo, perkvalifikavimo ir kvalifikacijos kėlimo programas. Visuomenės informuotumas ir piliečių dalyvavimas klimato politikos veiksmuose didės ir padės įgyvendinti naują pažangią socialinę ir užimtumo politiką, kuria siekiama neutralizuoti poveikį klimatui. Papildomi 260 mlrd. kasmet - yra skaičius, būtinas siekiant paskatinti ekologiškas investicijas.

 Dabar ne laikas įprastinėms politikos kryptims. Mes neturime laiko švaistytis. Mūsų namas dega! Štai veiksmai, kurių mūsų frakcija nori, kad ES imųsi: