Spalio 16-19d. Parlamente: komandiruoti darbuotojai, ES prieglobsčio sistema

Pirmadienį Užimtumo reikalų komitetas balsuos dėl darbuotojų komandiravimo reformos, kuria siekiama užtikrinti sąžiningą darbo užmokestį ir sudaryti vienodas sąlygas komandiruojančioms ir vietos įmonėms priimančiojoje šalyje.

Trečiadienį „Panamos dokumentų“ skandalą tiriančio EP komiteto nariai balsuos dėl rekomendacijų, kaip kovoti su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu.

Ketvirtadienį Piliečių laisvių komiteto nariai balsuos dėl Dublino taisyklių, nustatančių, kuri šalis atsakinga už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, pakeitimų. Siekiama spręsti dabartinių prieglobsčio taisyklių trūkumus užtikrinant nešališkumą, dalijimąsi atsakomybe, solidarumą ir spartesnį prieglobsčio prašymų nagrinėjimą.

Savo ruožtu politinės frakcijos aptars pasirengimą kitą savaitę Strasbūre vyksiančiai plenarinei sesijai.Europos Parlamento informacija.