Šią savaitę Parlamente: bevizis režimas Gruzijai, įvaikinimas, pesticidai

Sausio 30–vasario 3 d. EP nariai posėdžiauja komitetuose ir dviejų dienų plenarinėje sesijoje Briuselyje. Sesijos metu jie balsuos dėl bevizio režimo įvedimo Gruzijai ir tarpvalstybinio įvaikinimo pripažinimo. Savo ruožtu komitetuose europarlamentarai balsuos dėl ES Arkties strategijos ir Albanijos bei Bosnijos ir Hercegovinos pažangos siekiant narystės ES. Be to, jie kartu su nacionalinių parlamentų atstovais aptars ES ekonominės politikos koordinavimą.


Plenarinėje sesijoje


Trečiadienį europarlamentarai kartu su Europos Komisijos vicepirmininku Marošu Šefčovičiumi aptars energetikos sąjungos kūrimo pažangą, įskaitant energijos tiekimo saugumo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimą, skaidresnę kainodarą bei įsipareigojimų dėl klimato kaitos švelninimo įgyvendinimą.

Ketvirtadienį EP nariai balsuos dėl rekomendacijų Komisijai, kaip spręsti tarpvalstybinio ES šalyse priimtų sprendimų dėl įvaikinimo pripažinimo problemą.

Tą pačią dieną jie balsuos dėl rezoliucijos, kuria paragins Komisiją rasti išeitį iš susidariusios aklavietės dėl biologinių nedidelės rizikos pesticidų, kurie palaipsniui galėtų pakeisti tradicinius pesticidus, sertifikavimo.

Europarlamentarai ketvirtadienį balsuos dėl bevizio kelionių režimo taikymo į Gruzijos teritoriją vykstantiems ES piliečiams ir į ES vykstantiems Gruzijos piliečiams.


Komitetuose


Pirmadienį–trečiadienį Europos Parlamente Briuselyje vyksta tarpparlamentinė konferencija ES ekonominės politikos koordinavimo klausimais. Europarlamentarai ir nacionalinių parlamentų atstovai aptars ekonomikos valdymo, pinigų sąjungos ir socialinių teisių klausimus, o taip pat ES biudžeto reformą bei kovą su mokesčių vengimu.

Užsienio reikalų ir Aplinkos komitetai antradienį balsuos dėl siūlymų, kuriais siekiama geriau apsaugoti Arktį nuo klimato kaitos poveikio ir užkirsti kelią tarptautinei įtampai, kuri gali kilti dėl pretenzijų į gamtinius išteklius ir Rusijos karinio buvimo šiame regione.

Antradienį Užsienio reikalų komitetas įvertins Albanijos bei Bosnijos ir Hercegovinos pažangą siekiant narystės ES, ypač teisės viršenybės, kovos su korupcija ir žiniasklaidos laisvės srityse.

 

 
Europos Parlamento informacija.