Šią savaitę EP: saugesni gaminiai, kova su sukčiavimu

Pirmadienį Vidaus rinkos komitetas balsuos dėl taisyklių, kuriomis siekiama sustiprinti nacionalinių valdžios institucijų ir muitinės pareigūnų vykdomą kontrolę, kad būtų užkirstas kelias nesaugių gaminių pardavimui Europos vartotojams. Deja, ES rinkoje vis dar pasitaiko gaminių, pvz., žaislų ir elektronikos prekių, kurie neatitinka ES teisės aktuose numatytų saugos ar vartotojų informavimo reikalavimų.

Tą pačią dieną Piliečių laisvių komiteto nariai balsuos dėl griežtesnių taisyklių kovoje su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis, tokiomis kaip kreditinės kortelės, e. piniginės ir mobilieji mokėjimai, bei jų klastojimu.

Savo ruožtu Ekonomikos komitetas balsuos dėl visos Europos pensijos produkto (PEPP) – naujo tipo asmeninių pensijų sistemos, kuria siekiama panaikinti esamas kliūtis, trukdančias sudaryti tarpvalstybinę pensijos produkto sutartį ir jį perkelti į kitą valstybę narę.

Antradienį Karin Kadenbach (Socialistai ir demokratai, Austrija) dalyvaus „Facebook“ diskusijoje ir atsakys į internautų klausimus apie Europos kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms veiksmų planą.

Europos Parlamento informacija.