Sausio 16-19 d. EP plenarinė sesija Strasbūre

Europos Parlamentas rinks naują vadovybę

Pirmojoje šiais metais Strasbūre vyksiančioje plenarinėje sesijoje europarlamentarai rinks naują Parlamento pirmininką, 14 jo pavaduotojų ir penkis kvestorius. Antradienį 9 val. kandidatai į EP pirmininkus turės po tris minutes prisistatymui, po kurių vyks rinkimai. Jiems vadovaus šio posto nebesiekti nusprendęs dabartinis Parlamento pirmininkas Martin Schulz.

EP pirmininkas bus pagal tradiciją renkamas slaptu balsavimu, europarlamentarams pažymint biuletenyje pasirinktą kandidatą ir įmetant biuletenį į urną. Iki šiol ketinimus tapti Parlamento pirmininku yra pareiškę septyni kandidatai: Antonio Tajani (Europos liaudies partija, Italija), Gianni Pittella (Socialistai ir demokratai, Italija), Helga Stevens (Europos konservatoriai ir reformistai, Belgija), Guy Verhofstadt (Liberalai ir demokratai, Belgija), Eleonora Forenza (Vieningieji kairieji, Italija), Jean Lambert (Žalieji, Jungtinė Karalystė) ir Laurentiu Rebega (Tautų ir laisvių Europa, Rumunija).

Kad būtų išrinktas, kandidatas turi surinkti daugiau kaip pusę galiojančių balsų. Jei pirmajame etape nė vienas iš kandidatų nesurenka reikiamos daugumos, rinkimai vyksta iš naujo – tie patys ar kiti kandidatai gali būti iškelti naujai. Galimas ir trečiasis balsavimo etapas. Jei ir jame nepavyksta išrinkti pirmininko, ketvirtajame etape rungiasi du populiariausi trečiojo etapo kandidatai ir laimi tas, kuris surenka daugiau balsų.

 Po EP pirmininko rinkimų trečiadienį vyks 14 jo pavaduotojų ir penkių kvestorių rinkimai, kuriems vadovaus naujasis pirmininkas. Vėliau europarlamentarai tvirtins ir 22 EP komitetų narių skaičių, o ketvirtadienį - personalinę jų sudėtį.

Detalesnė informacija apie rinkimus pateikta pažymoje.

 

Malta pristatys pirmininkavimo ES prioritetus

Trečiadienį ryte Europos Parlamento plenarinėje sesijoje Maltos premjeras Joseph Muscat pristatys savo šalies pirmininkavimo ES Tarybai, kuris prasidėjo sausio 1 d., prioritetus. Pusmečio pirmininkavimą Sąjungai Malta perėmė iš Slovakijos.

Tikimasi, kad diskusijoje apie Maltos pirmininkavimo ES prioritetus bus paliesti šie klausimai: migracija, vidaus rinka, saugumas, socialinė įtrauktis, Europos kaimynystė ir jūrų politika.

EP nariai spręs dėl “juodojo” rizikingų valstybių sąrašo pinigų plovimo srityje

Ketvirtadienį europarlamentarai gali nepritarti Europos Komisijos pasiūlytam “juodojo” trečiųjų valstybių, kurios turi didelių trūkumų kovos su pinigu plovimu ir terorizmo finansavimu srityse, sąrašo peržiūrai. EP nariai norėtų, kad šis sąrašas būtų ambicingesnis ir įtrauktų tas valstybes, kurios palengvina mokestinius nusikaltimus.

Šiuo metu dėl padidintos rizikos pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo srityse į „juodąjį sąrašą“ yra įtrauktos 11 valstybių, pavyzdžiui, Afganistanas, Irakas, Bosnija ir Hercegovina, Sirija ir t.t. Komisiją siūlo iš sąrašo išbraukti Gajaną. Pagal ES pinigų plovimo prevencijos direktyvą šių valstybių piliečiai ir įmonės, norinčios vystyti verslą ES, sulaukia nuodugnesnio ES valstybių finansinių įstaigų patikrinimo.

Diskusija apie Europos Vadovų Tarybos rezultatus ir 2017 m. iššūkius

Trečiadienį EP nariai kartu su Europos Vadovų Tarybos pirmininku Donald Tusk ir Europos Komisijos pirmininku Jean-Claude Juncker aptars gruodžio 15 d. Europos Vadovų Tarybos rezultatus ir politinius 2017 m. iššūkius.

Tikėtina bus diskutuojama migracijos, gynybos, saugumo, ES santykių su Rusija, Ukrainos, Kipro suvienijimo bei „Brexit“ klausimais.

EP spręs, ar panaikinti Baltarusijos tekstilės gaminių importo apribojimus

Ketvirtadienį europarlamentarai balsuos dėl siūlymo panaikinti Baltarusijos tekstilės gaminių importo į ES kvotas. Politinių kalinių Baltarusijoje paleidimas 2015 m. prisidėjo prie teigiamų ES ir Baltarusijos santykių pokyčių, todėl minėtų kvotų panaikinimas tikimasi pagerins dvišalius santykius ir atvers naujas galimybes ES ir Baltarusijos įmonių bendradarbiavimui.

Savo ruožtu EP nariai derybose su ES Taryba užtikrino, kad kvotų sistema galės būti grąžinta, jei Baltarusijoje stipriai pablogės žmogaus teisių padėtis.  

Baltarusijos tekstilės ir aprangos gaminių importo į ES kvotos taikomos nuo 2010 m., kurios pakeitė 2009 m. nustojusį galioti ES ir Baltarusijos susitarimą tekstilės srityje.

 Iki šiol minėtų kvotų naudojimas buvo ribotas, todėl nesitikima reikšmingo jų poveikio ES tekstilės gamintojams.

 

Europos Parlamento informacija.