Liepos 10–14 d. Parlamente: miškai, mokesčiai, žiniasklaida, pabėgėliai

Antradienį Aplinkos komitetas balsuos dėl siūlymų įpareigoti valstybes nares kompensuoti dėl miškų kirtimo atsiradusius teršalus pasodinant naują mišką arba pagerinant tvarų jų teritorijoje augančių miškų, pasėlių ir pievų tvarkymą.

Tą pačią dieną europarlamentarai kartu su ekspertais aptars žiniasklaidos laisvės ir pliuralizmo padėtį Bulgarijoje, Prancūzijoje, Graikijoje, Vengrijoje, Italijoje, Lenkijoje ir Rumunijoje.

Savo ruožtu finansų ministrai iš Vokietijos, Airijos, Italijos ir Nyderlandų dalyvaus „Panamos dokumentų“ skandalą tiriančio EP komiteto klausyme. Kartu su EP nariais jie aptars kovos su mokesčių vengimu priemones.

Trečiadienį Piliečių laisvių komiteto nariai kartu su Italijos valdžios institucijų, ES agentūrų ir organizacijų atstovais aptars, kaip gerinti paieškos ir gelbėjimo operacijas Viduržemio jūros regione.

Tą pačią dieną komiteto nariai kartu su Graikijos imigracijos ministru Ioannis Mouzalas ir Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro (JTVPK) atstovu diskutuos apie paramą Graikijai pabėgėlių priėmimo ir integracijos srityse.

Ketvirtadienį Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas balsuos dėl siūlymų palengvinti organinių ir iš atliekų gaminamų trąšų tiekimą ES bendrajai rinkai.

 

Europos Parlamento informacija.