Gegužės 15-18 d. EP plenarinė sesija Strasbūre

Europos Parlamentas aptars „Brexit“ derybas

Trečiadienį europarlamentarai kartu su Europos Vadovų Tarybos pirmininku Donald Tusk aptars balandžio 29 d. neeilinės EVT, kuri patvirtino derybų dėl JK pasitraukimo iš ES gaires, rezultatus.

Europos Parlamentas dar balandžio 5 d. patvirtino siūlymus dėl esminių Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES sąlygų. Pagrindinis EP reikalavimas – lygiavertė JK gyvenančių ES piliečių ir Sąjungoje gyvenančių britų teisių apsauga.

Bet koks ES ir JK susitarimas turės būti tvirtinamas Europos Parlamente.

Europos Parlamente lankysis JT generalinis sekretorius António Guterres

Trečiadienį 12 val. Europos Parlamento plenarinėje sesijoje oficialią kalbą sakys naujasis Jungtinių Tautų generalinis sekretorius António Guterres, kuris organizacijai vadovauja nuo šių metų pradžios.

Tikėtina, kad savo kalboje A.Guterres palies pabėgėlių, konflikto Sirijoje, Kipro suvienijimo ir darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo klausimus.

Po oficialios kalbos vyks bendra Europos Parlamento pirmininko Antonio Tajani ir JT generalinio sekretoriaus António Guterres spaudos konferencija.

2017 m. sausio 1 d. A.Gueteres pakeitė dešimt metų organizacijai vadovavusį Ban Ki-moon. Prieš tai nuo 2005 iki 2015 m. jis ėjo JT vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro pareigas, o nuo 1995 iki 2002 m. buvo Portugalijos ministru pirmininku.

Mėgstama televizija ar filmai bus prieinami ir keliaujant ES

Trečiadienį europarlamentarai aptars naujas ES taisykles, kurios įpareigos tiekėjus leisti naudotis muzikos, žaidimų, filmų ir interneto televizijos prenumerata keliaujantiems ar trumpą laiką gyvenantiems kitoje Sąjungos šalyje. Ketvirtadienį jie spręs, ar pritarti internetinio turinio paslaugų perkėlimui į kitas ES šalis.

Šiandien vartotojai, lankydamiesi ar laikinai apsigyvenę kitoje ES šalyje, dažnai negali naudotis interneto turinio paslaugomis, kaip antai klausytis muzikos, žaisti žaidimus, žiūrėti filmus, pramogines programas ar sporto renginius, nors jie šias paslaugas užsiprenumeravę savo šalyje. To priežastis – šių paslaugų perkėlimą į kitą valstybę riboja teritorinė ir išimtinė licencijavimo praktika.

Naujosios ES taisyklės pašalins šiuos apribojimus ir suteiks galimybę naudotis minėtu mokamu interneto turiniu laikinai esantiems kitoje ES šalyje dėl atostogų, studijų ar verslo. Jos bus taikomos tik mokamoms interneto paslaugoms, pavyzdžiui, Netflix, Amazon Prime ar Spotify. Nemokamoms paslaugoms perkėlimo prievolės nebus, tačiau jų teikėjai turės lengvesnę galimybę paversti jas prieinamas visoje ES.

Kaip suvaldyti globalizaciją?

Antradienį EP nariai kartu su Europos Komisija aptars būdus, kaip suvaldyti neigiamus globalizacijos padarinius, kurie gali nulemti Europos ateitį.

Diskusija dėl globalizacijos ir jos padarinių Europai yra viena iš konsultacijų dėl Europos ateities potemių. Š. m. vasario mėn. Europos Parlamentas pateikė Europos ateities viziją, o kovo mėn. Europos Komisija pristatė penkis ES ateities scenarijus.

Europos Parlamentas ragins kovoti su maisto švaistymu

ES kasmet iššvaistoma 88 mln. tonų maisto. Antradienį europarlamentarai balsuos dėl pasiūlymų, kaip iki 2030 m. sumažinti šį švaistymą perpus: panaikinti apribojimus maisto dovanojimui ir geriau paaiškinti vartotojams datų žymėjimo etiketėse „geriausias iki ...“ ir „suvartoti iki ...“ skirtumus.

2015 m. Eurobarometro tyrimo duomenimis „geriausias iki“ reikšmę (t.y., po kurios maisto produktas vis dar yra tinkamas vartoti, nors gali ir nebebūti pačios geriausios kokybės)  supranta 47 proc. Europos gyventojų, o ženklinimo „suvartoti iki“ reikšmę (t.y. po jos maisto produktas laikomas nesaugiu) – 40 proc..

Daugiausiai maisto kasmet švaistoma Nyderlanduose (541 kg/gyv.) ir Belgijoje (345 kg/gyv.), mažiausiai Slovėnijoje (72 kg/gyv.), Maltoje ir Rumunijoje (76 kg/gyv.). Lietuvoje 2010 m. buvo iššvaistyta apie 404 tūkst. tonų maisto arba 119 kg/gyv.

Vengrija: EP nariai išdėstys savo kritiką rezoliucijoje

Praėjusioje plenarinėje sesijoje pažėrę nemažai kritikos Vengrijos premjerui Viktor Orbán dėl įtemptos pagrindinių teisių padėties jo šalyje europarlamentarai trečiadienį balsuos dėl atitinkamos rezoliucijos.

Balandžio 26 d. vykusioje diskusijoje su Vengrijos premjeru ir Europos Komisijos pirmininko pavaduotoju dauguma europarlamentarų smerkė prieš Vidurio Europos universitetą nukreiptas aukštojo mokslo įstatymo pataisas, sugriežtintą nevyriausybinių organizacijų priežiūrą, pabėgėlių sulaikymą ir kitus Vengrijos vidaus politikos aspektus, prasilenkiančius su demokratija.

Debatai dėl LGBTI asmenų persekiojimo Čečėnijoje

Antradienį EP nariai aptars nepriklausomos Rusijos žiniasklaidos ir žmogaus teisių gynimo organizacijų pranešimus dėl galimo homoseksualių asmenų persekiojimo, sulaikymo, dingimo ir nužudymo atvejų Čečėnijoje.

Europarlamentarai sieks papildomos informacijos iš Europos Komisijos ir ES Tarybos atstovų dėl pranešimų, kad daugiau nei 100 homoseksualumu įtariamų asmenų buvo sulaikyti Čečėnijoje, o trys net nužudyti. Jie taip pat teirausis dėl ES Tarybos LGBTI gairių įgyvendinimo ir galimų ES veiksmų užkirsti kelią homofobijos apraiškoms.

EP narių diskusija vyks Tarptautinės kovos su homofobija dienos išvakarėse. Savo ruožtu ketvirtadienį europarlamentarai balsuos dėl atitinkamos rezoliucijos.

 •  Debatai: 2017-05-16
 • Balsavimas: 2017-05-18
 • Procedūra: klausimas į kurį atsakoma žodžiu su rezoliucija
Europarlamentarai ragins ES valstybes neatidėlioti pabėgėlių perkėlimo

Antradienį EP nariai aptars pabėgėlių perkėlimo iš Italijos ir Graikijos į kitas ES valstybes pažangą ir paragins ES valstybes neatidėlioti 2015 m. rugsėjo mėn. prisiimto įsipareigojimo perkelti 160 tūkst. pabėgėlių.

Iki šiol iš Graikijos ir Italijos perkelta tik 18 tūkst. pabėgėlių, nors ES valstybės yra įsipareigojusios iki 2017 m. rugsėjo perkelti 160 tūkst. asmenų. Lietuva iki šiol perkėlė 275 pabėgėlius (267 iš Graikijos ir 8 iš Italijos). Geriausiai tai sekasi daryti Maltai ir Suomijai, kai Vengrija ir Lenkija atsisako dalyvauti perkėlimo programose.

Ketvirtadienį EP nariai balsuos dėl rezoliucijos, kuri įvertins pasiektą pažangą.

 • Debatai: 2017-05-16
 • Balsavimas: 2017-05-18
 • Procedūra: Tarybos ir Europos Komisijos pareiškimai su debatais
EP nariai siekia inovatyvaus, sąžiningo ir tvaraus kelių transporto sektoriaus

Ketvirtadienį europarlamentarai balsuos dėl rezoliucijos, raginančios Europos Komisiją kelių transporto taisyklių peržiūroje atsižvelgti į poreikį skatinti inovacijas, gerinti darbuotojų socialinę apsaugą ir mažinti transporto sektoriaus taršą. Tikėtina, kad naujasis teisės aktų paketas bus pristatytas gegužės mėn. pabaigoje.

EP nariai ragina griežtinti sunkvežimių ir autobusų taršos apribojimus, tikslinti kabotažo paslaugų teikimą ir darbuotojų poilsio bei minimalaus atlyginimo reikalavimus, o taip pat kovoti su fiktyviomis transporto paslaugų įmonėmis, kurios nevykdo veiklos įsteigtos ES valstybės teritorijoje.

 • Debatai: 2017-05-17
 • Balsavimas: 2017-05-18
 • Procedūra: neįpareigojanti rezoliucija
EP tvirtins Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino paramą ES

Ketvirtadienį europarlamentarai balsuos dėl Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino paramos penkiolikai ES valstybių, tame tarpe ir Lietuvai, siekiant sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus Europos Ekonominėje Erdvėje (EEE) 2014-2021 m.

Senasis ES ir Norvegijos bei EEE susitarimas, kuris nustatė paramos teikimo principus 2009-2014 m. nustojo galioti 2014 m. balandžio 30 d.. Susitarimas dėl 2014-2021 m. paramos laikotarpio pasirašytas 2016 m. gegužės, tačiau jo galutiniam įsigaliojimui būtinas Europos Parlamento pritarimas.

Siūloma, kad naujieji finansiniai mechanizmai skirtų 2,8 mlrd. eurų paramą socialinių ir ekonominių skirtumų tarp EEE narių ir 15 ES valstybių mažinimui, investuojant į kovą su nedarbu, inovacijas, aplinkos apsaugą, o tai beveik 11 proc. daugiau, nei buvo skirta 2009-2014 m.

Lietuva iki šiol galėjo pasinaudoti 83 mln. eurų Norvegijos ir EEE finansinių instrumentų parama, o iki 2021 m. jai numatyta skirti beveik 118 mln. eurų.

 • Debatai: 2017-05-17
 • Balsavimas: 2017-05-18
 • Procedūra: pritarimo

 

Europos Parlamento informacija.