EP sesijoje: Ukraina, DI, kenksmingos medžiagos atliekose

Gegužės 2–5 d. plenarinės sesijos metu EP nariai įvertins kokią įtaką karas Ukrainoje daro ES ir kaip apsaugoti iš šios šalies bėgančias moteris.

Karas Ukrainoje


Parlamente vyks debatai, kurių metu dėmesys bus skiriamas karui Ukrainoje ir jo pasekmėms. Jungtinių Tautų pabėgėlių agentūros duomenimis, 90 proc. žmonių, kurie išvyko iš Ukrainos prasidėjus Rusijos invazijai, yra moterys ir vaikai. Ketvirtadienį EP nariai balsuos dėl rezoliucijos, kurioje smerkiama prievarta prieš Ukrainos moteris ir raginama suteikti pagrindines sveikatos apsaugos paslaugas.

Trečiadienį EP nariai svarstys socialines ir ekonomines karo pasekmes ES. Antradienį EP nariai apžvelgs ES pasirengimą kibernetinėms atakoms ir karo įtaką transportui.

Naujos Europos Parlamento rinkimų taisyklės


Antradienį EP nariai balsuos dėl bendrų Europos Parlamento rinkimų taisyklių, įskaitant tarptautinius kandidatų sąrašus ir nustatytą tą pačią rinkimų dieną visose šalyse – gegužės 9 d.

Dirbtinis intelektas


Antradienį EP nariai turėtų priimti galutinį Specialiojo komiteto dirbtinio intelekto skaitmeniniame amžiuje klausimais pranešimą. Jame yra įvardijamos priemonės, kurios galėtų atverti galimybes dirbtiniam intelektui tokiuose sektoriuose kaip sveikata, ūkininkavimas, viešasis valdymas ir klimato kaita, tuo pačiu kuriant darbo vietas ir skatinant tvarų augimą. Pranešime teigiama, kad ES šiuo metu atsilieka dirbtinio intelekto vystymo srityje ir turėtų imti veiksmų, kad nustatytų pasaulinius standartus anksčiau, nei tai padarys kiti.

Bendras įrenginių įkroviklis


Tikimasi, kad Parlamentas paskelbs apie savo pasirengimą pradėti derybas su Taryba dėl naujų taisyklių, kurios reikštų, kad vartotojams nebereikės įsigyti skirtingo įkroviklio kiekvieną kartą perkant naują elektroninį įrenginį.

Kenksmingos medžiagos atliekose


Patvarieji organiniai teršalai yra chemikalai su toksinėmis savybėmis, kurie labai ilgai išlieka aplinkoje, keldami pavojų ne tik aplinkai, bet ir žmonių sveikatai. Siekiat sukurti švarią žiedinę ekonomiką ES, antradienį EP nariai turėtų patvirtinti Komisijos pasiūlymą dėl leidžiamų ribinių patvariųjų organinių teršalų verčių sumažinimo perdirbtose atliekose.

Europos ateitis


Norint įvykdyti Konferencijos dėl Europos ateities rekomendacijas ir padaryti ES labiau demokratine, trečiadienį Parlamentas ragins aktyvuoti ES sutarčių keitimo procesą.

Europolo reforma


Trečiadienį EP nariai turėtų patvirtinti susitarimą dėl Europolo galių išplėtimo. Agentūra galės vykdyti mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus, padėti nacionalinėms valdžios institucijoms tikrinti tiesiogines užsienio investicijas su saugumu susijusiose bylose ir gauti duomenis iš privačių įmonių su teroristiniu turiniu ar vaikų seksualine prievarta susijusiais atvejais.

Subsidijos


Ketvirtadienį Europos Parlamentas priims savo poziciją dėl naujų įrankių, skirtų kovai su rinkas iškraipančiomis subsidijomis, skiriamomis įmonėms, veikiančioms ES.

Taip pat darbotvarkėje:

Europos Parlamento informacija.