EP savaitė: elektros rinkos reforma, kosmetikos bandymai su gyvūnais

Antradienį Aplinkos komitetas balsuos dėl rezoliucijos projekto, kuriame raginama uždrausti kosmetikos bandymus su gyvūnais visame pasaulyje. ES viduje tokie bandymai draudžiami, tačiau apie 80 proc. pasaulio šalių jie vis dar atliekami.

Trečiadienį Energetikos komitetas balsuos dėl taisyklių, kurios palengvins vartotojų galimybes patiems gaminti ir kaupti elektros energiją bei sustiprins valstybių narių bendradarbiavimą siekiant užtikrinti energijos tiekimą ištikus krizei.

Tą pačią dieną Ekonomikos komitetas pateiks nuomonę dėl atnaujintos bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės, kuri suteiks galimybę lengviau ir pigiau užsiimti verslu bendrojoje rinkoje ir drauge bus veiksminga kovos su mokesčių vengimu.

Trečiadienio vakarą Europos Parlamente bus iškilmingai paminėtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis. Reginyje dalyvaus Europos Parlamento, Europos Komisijos, Seimo vadovai bei europarlamentarai.

Biudžeto komitetas ketvirtadienį balsuos dėl rekomendacijų, kaip turėtų atrodyti ES daugiametė finansinė programa po 2020 m. Europarlamentarų pozicija skelbiama prieš vasario 23 d. vyksiantį neformalų 27 valstybių ar vyriausybių vadovų susitikimą, kuriame bus aptarti instituciniai klausimai ir būsimos daugiametės finansinės programos prioritetai.

Vasario 19–20 d. Europos parlamentinės savaitės renginių metu EP nariai kartu su nacionalinių parlamentų deputatais aptars ES ekonomikos ir finansų valdymo klausimus, įskaitant Europos semestro – ekonominės politikos koordinavimo ES lygiu – prioritetus, mokesčių politiką ir bankų sąjungą.

Antradienį Piliečių laisvių komiteto nariai kartu su ekspertais diskutuos apie Šengeno zonos ateitį, įskaitant Bulgarijos, Rumunijos ir Kroatijos prisijungimo galimybes.

Ketvirtadienį Europos Parlamente Briuselyje vyks „Merų pakto dėl klimato ir energetikos“ iniciatyvos renginys, kuriame vietos ir regiono valdžios institucijų, savanoriškai įsipareigojusių įgyvendinti ES klimato ir energetikos tikslus savo teritorijoje, atstovai diskutuos apie pasiektą pažangą ir tolesnius žingsnius kovoje su klimato kaita.

Europos Parlamento informacija.