Balandžio 10–12 d. Parlamente: migracija, maisto atliekos

Balandžio 10–12 d. EP nariai posėdžiauja komitetuose Briuselyje. Piliečių laisvių komiteto nariai išklausys Komisijos pasiūlymus dėl veiksmingos ir patikimos nelegalių migrantų grąžinimo politikos. Savo ruožtu Aplinkos komiteto nariai balsuos dėl siūlymų perpus sumažinti maisto atliekas.


Antradienį Piliečių laisvių komitetas kartu su Europos Komisijos atstovais aptars migrantų, neturinčių teisės pasilikti Europos Sąjungoje, grąžinimo politiką. Kovo mėnesį Komisija pristatė atnaujintas veiksmingos ir patikimos ES grąžinimo politikos priemones.


EK ragina skirti didesnę paramą valstybėms narėms, geriau keistis informacija, kad būtų užtikrintas grąžinimo vykdymas bei imtis veiksmų, kad būtų skubiai užbaigtos derybos dėl readmisijos susitarimų su Afrikos ir Artimųjų Rytų šalimis.


Europos Sąjungoje kasmet yra išmetama apie 88 mln. tonų maisto. Antradienį Aplinkos komiteto nariai aptars būdus, kaip iki 2030 m. sumažinti maisto atliekų kiekį 50 proc. Šie pasiūlymai yra žiedinės ekonomikos paketo dalis.


Besivystančiose šalyje viena iš trijų jaunesnių negu 18 metų merginų yra verčiamos tekėti. Antradienį Žmogaus teisių pakomitečio ir Moterų teisių komiteto nariai rengia klausymą šia tema.


Pirmadienį Užsienio reikalų komitetas kartu su Europos išorės veiksmų tarnybos generaline sekretore Helga Schmid aptars ES strategiją Sirijos atžvilgiu ir balandžio 4–5 d. vykusios Briuselio donorų konferencijos rezultatus.

 

Europos Parlamento informacija.