SPALIS

Europos Komisija privalo veikti dabar, kad apsaugotų pranešėjus Europoje

http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/european-commission-must-act-now-protect-whistle-blowers-europe-0

02/10/2017 ALLAN, Tim

Šiandien Europos Parlamento teisingumo komitetas balsavo už horizontalų Europos Sąjungos įstatymą ginti pranešėjus Europoje.

Po balsavimo kalbėjusi S&D bei Europos Parlamento narė, pranešimo autorė Virginie Rozière sakė:

„Tik pranešėjų, kurie veikia dėl visuomenės intereso dėka, mes žinome apgailėtinų susitarimų ir tarptautinių kampanijų bei globalaus elito Europoje praktikos apimtį. Visgi per dažnai pranešantys pažeidimą asmenys nėra kriminalų dalyviai. Iš LuxLeaks bei Panama dokumentų aišku, kad Europos Sąjungoje reikia naujų pranešėjų teises ginančių įstatymų. Pranešimu yra kreipiamasi į Europos Komisiją, kad naujas įstatymas būtų pasiektas iki metų pabaigos. Darbuotojai turi būti įgalūs pranešti apie apgailėtinas ar nelegalias praktikas tiek organizacijos viduje, tiek viešai spaudoje. Mes esame nusivylę, kad konservatoriai nepriėmė šio pasiūlymo ir mes juos raginame tai padaryti, nes šio mėnesio pabaigoje pasiūlymui pritarė visas Parlamentas.“

S&D atstovė spaudai teisiniais klausimais Sylvia-Yvonne Kaufmann pridėjo:

„Pranešėjai nėra nusikaltėliai. Jie veikia dėl mūsų visų intereso, kad atskleistų piktnaudžiavimą ar nelegalią veiklą. Jie turi būti apdovanoti, bet ne nubausti. Šis pranešimas verčia Europos Komisiją pagaliau pradėti veikti. Mes turime užtikrinti, kad yra taisyklės, kurios stabdytų darbdavių pasipriešinimą prieš darbuotojus, kurie praneša apie nusikalstamą veiką. Mes prašome nepriklausomos institucijos, kuri galėtų duoti patarimus potencialiems pranešėjams apie jų teises. Artėjančius mėnesius mes aršiai kovosime, kad užtikrintume, jog pranešėjai yra pagaliau apsaugoti.“ 

Pastaba montuotojams:

S&D grupė pradėjo vaizdo įrašų kampaniją, atkreipiančią dėmesį į pranešėjų apsaugą. Įrašas pasakoja sukurtos veikėjos istoriją, kuri praneša apie nelegalią veiklą savo darbovietėje.

 S&D kovoja už išmaniuosius pastatus, kurie taupys energiją ir prisidės prie švaraus transporto

http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-push-smart-buildings-will-save-energy-and-contribute-clean-transport

 11/10/2017 MARTIN DE LA TORRE, Victoria

Statybos sunaudoja apie 40% visos Europos Sąjungoje naudojamos energijos ir didžiausia jos dalis vis dar yra iškastinis kuras. Tobulinant statybų energijos panaudojimą, bus sumažintos energijos sąskaitos ir žemesnis CO2 emisijos lygis.

Šiandien visos partijos ir energijos komitetas Europos Parlamente balsavo dėl Energijos statybų direktyvoje atlikimo, pirmojo Švarios Energijos Paketo aplanko. Socialistai ir demokratai  pasisakė už ambicingą  energijos panaudojimo patobulinimą, kuris nuves Europos Sąjungą  arčiau                     prie UN Paryžiaus susiarime Klimato Kaitos klausimais priimtų nutarimų.
 
S&D atstovė spaudai šiais klausimais, Europos Parlamento narė Miapetra Kumpula-Natri sakė:

„Valstybės narės turėtų parengti ilgalaikes renovacijos strategijas, siekiant užtikrinti, kad energijos efektyvumo rodikliai yra pasiekti su galutinėmis dekarbonizuotų statybų atsargomis iki 2050 m. Tai reiškia, kad namai, mokyklos ir ofisai bus mažiau kenksmingi sveikatai ir kad renovacijos išaugimas sukurs naujas darbo vietas visoje Europoje.

Šiandien patvirtintos naujos priemonės taip pat padės patobulinti transportą, nes bus pradėtas elektromobilių mobilumas. Idėja yra  prie renovuotų pastatų pastatyti būtinus kabelius ir vamzdžius elektroninio transporto pakrovimui.

 Esminis S&D reikalavimas buvo įrengti bent jau vieną pakrovimo vietą negyvenamosios paskirties pastate, jei jis yra naujas ar renovuotas ir turi daugiau nei 10 parkavimosi vietų. Tai paskatins žmones naudoti mašinas, išskiriančias mažiau emisijos. Gyvenamiesiems namams, jei jie yra nauji arba renovuojami, siūlome, kad kiekviena parkavimosi vieta būtų aprūpinta būtina infrastruktūra, jog ateityje galėtų būti įkurti pakrovimo postai.“
 
S&D industrijos ir energijos koordinatorius, Europos Parlamento narys Dan Nica sakė:

S&D ilgą laiką stengėsi tobulinti nutarimus dėl energiją eikvojančių pastatų (apskaičiuota, kad Europos Sąjungoje jų yra daugiau nei 11 proc.). Pagaliau Europos Sąjungos šalys turės apibrėžti veiksmus, kurie padės sumažinti energijos švaistymą, padedant vienodam prieinamumui prie finansavimo įrankių pažeidžiamų pastatų renovacijai. Mes užtikriname, kad finansinės paskatos renovacijai bus patrauklios ir vartotojams, nes bus  įskaičiuojami  kainų skirtumai tarp valstybių narių.
 
Naudojant pastatų automatiką ir kontrolės sistemas (BACs) galima sutaupyti daugybę energijos. Mes norime paskatinti šių sistemų sukūrimą visose negyvenamosios paskirties pastatuose su pirminiu energijos vartojimu tarp 250 MWh by 2023. BACs formuoja  išmanumo indikatoriaus pagrindą, šis naujas įrankis padės nuomininkams ir namų šeimininkams geriau panaudoti sistemą, kurią jie turi. Tai yra įperkamas ir prieinamas būdas šeimoms sutaupyti pinigų iš energijos naudojimo sąskaitų.

Išmanusis namas turėtų būti tinkamas energijos vartojimo reguliavimui, galimai netgi atsinaujinančios energijos generavimui. Turi būti atitinkantis poreikius, pavyzdžiui suteikiantis informaciją apie energijos vartojimą ir viduje esančio oro kokybę.“

 Gianni Pittella: sociali demokratija laimės, jei mes parodysime aiškią alternatyvą dešinei!

http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/gianni-pittella-social-democracy-wins-if-we-show-clear-alternative-right

16/10/2017 TUTTLIES, Utta

Sekant parlamento rinkimus Austrijoje ir regioninius rinkimus Žemutinėje – Saksonijoje (Vokietija) Socialistai ir Demokratai keičia savo identitetą susifokusuodami į aiškią kairės – dešinės skirtį.

Komentuodamas Austrijos rinkimus, S&D grupės prezidentas Gianni Pittella sakė:

„Austrija pasuko dešinėn. Tai yra rinkiminės kampanijos, kurioje baimė ir žvelgimas vidun dominavo, pasekmė.

Šioje sudėtingoje situacijoje Austrijos socialdemokratų partija ir jos lyderis Christian Kern išliko stiprus ir pasiruošęs geriau nei buvo galima tikėtis. Noriu padėkoti už jų sunkų darbą.

Visgi esu sunerimęs dėl kitimo, kurį patiria Austrijos konservatoriai. OVP lyderis Sebastian Kurz rėmėsi euroskepticizmu ir baime, taigi jis keičia Austrijos konservatorius į griežtą dešiniųjų judėjimą. Jis žaidžia ugnimi ir pabaigoje tikrasis nugalėtojas yra ir bus tik radikali dešinė.

Kaip socialdemokratai, mes visada būsime tvirtovė prieš radikalias dešiniųjų jėgas.“

Su pagarba regioniniams rinkimams Žemutinėje – Saksonijoje Gianni Pittella pridėjo:

„SPD pergalė Žemutinės - Saksonijos Vokietijoje rinkimuose parodo, kad socialdemokratai Europoje gali laimėti, jei turi alternatyvą dešinei.

Šiame pranešime vakar dienos rinkimai Vokietijoje patvirtina, kad atskirti didžiąją koaliciją buvo geras sprendimas. Europai reikia stiprių ir išsiskiriančių socialdemokratų.

Mūsų iniciatyva „Kartu“ (Together) ir didelės apimties renginiai šią savaitę aptariant „Kuriant progresyvią ateitį KARTU“ (Building the progressive future TOGETHER) yra nuostabūs. Jie leidžia mums diskutuoti su progresyviais lyderiais ir mąstytojais taip pat kaip ir su visais kitais susidomėjusiais socialdemokratija Europoje. Kartu mes galime ir būsime stiprūs.“

 S&D skatina ir palaiko palestiniečių vienybę

http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-encourage-and-support-palestinian-unity

19/10/2017 KOMODROMOS, Dimitris

Sekant šiandienos susitikimą su Dr. Nabil Shaath, pagrindiniu Palestinos prezidento patarėju užsienio politikos klausimais, vadovaujančios S&D grupės Europos Parlamento nariai išreiškė palaikymą Palestinos vienybei tikėdamiesi pasiekti dviejų valstybių sprendime suderėtą taiką tarp Izraelio ir Palestinos.

 S&D Grupės viceprezidentė Elena Valenciano sakė:

„Visada malonu sutikti artimą draugą iš Palestinos. Bet šiandienos susitikime į tai  nebuvo atsižvelgta. Jis patvirtino, kad pastangos siekiant atstatyti palestiniečių vienybę yra tikros ir rimtos. Mes skatiname šį procesą, kuris su tarptautinės bendruomenės palaikymu, turėtų suteikti solidžius demokratinius įgaliojimus atnaujintam palestiniečių vadovavimui per prezidento ir parlamento rinkimus. Mes taip pat raginame Izraelio valdžią ir Kneseto daugumą susilaikyti nuo sprendimų ir veiksmų, kurie pažeidžia taiką, pavyzdžiui, besitęsianti atsiskaitymų Vakarų Banke ir Rytų Jeruzalėje ekspansija, kontraversiškų įstatymų, kaip pilietybės įstatymo priėmimas, ar besikartojančios atakos prieš taikias civilių organizacijas šalyje.“

 S&D Grupės viceprezidentas Victor Boştinaru teigė:

Neseniai praneštas susitarimas tarp „Fatah“ ir „Hamas“ gali būti reikšmingas žingsnis link palestiniečių vienybės, kuri gali atidaryti naujas perspektyvas atnaujintam taikos procesui tarp izraeliečių ir palestiniečių, jei bus pasiekti esminiai reikalavimai su tikslu pasiekti dviejų valstybių susitarimą. Europos Sąjunga turi užimti svarbią politinę rolę atsižvelgdama į tai, kad nebus praleista nė viena galimybė. Visgi pati svarbiausia mūsų pareiga yra pasinaudoti momentu siekiant palengvinti beveik 2 milionų žmonių Gazos ruože kančią. Pirmasis žingsnis turi būti visiškas Palestinos valdžios sugrįžimas į Gazą, kurį lydėtų efektyvi Europos Sąjungos humanitariška ir besivystančių veiksmų šioje apskrityje pagalba.“

 S&D kreipiasi į Komisiją, siekdama pristatyti nacionalinių minimalių pajamų schemas, kurios gintų europiečius nuo skurdo

http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-call-commission-introduce-national-minimum-income-schemes-protect-europeans-poverty

24/10/2017 PELZ, Silvia

Šiandien Europos Parlamente vykusiame balsavime Socialistams ir Demokratams pasisekė: bus kreipimąsi į Komisiją, siekiant pristatyti nacionalinių minimalių pajamų schemas, taip pat kaip ir finansavimo galimybės valstybėms narėms, kad būtų sukurtos tokio pobūdžio schemos.

S&D Europos Parlamento narys, šešėlinis pranešėjas Sergio Gutiérrez Prieto apie šį pranešimą sakė:

„Skurdas ir socialinė atskirtis yra įspėjimų lygmenyje, vienas iš keturių europiečių yra skurdo rizikoje. Dėl ekonominės krizės, situacija šiandien yra blogesnė nei prieš dešimt metų. Aš esu nepatenkintas, kad konservatoriai ir liberalai vis dar užmerkia akis žalingiems taupymo politikos aspektams kaip skurdas ir socialinė atskirtis Europoje. Jei mes norime įgyvendinti savo įsipareigojimus - ištraukti 20 milijonų žmonių iš skurdo per dešimt metų, mes privalome veikti dabar, ir privalome veikti ryžtingai.

Aš didžiuojuosi, kad Socialistai ir Demokratai užtikrino, jog būtų nacionalinės minimalių pajamų schemos ir rėmimo galimybės valstybėms narėms. Mes norime, kad kiekvienas su nepakankamomis pajamomis turėtų padorias gyvenimo sąlygas, be to, užtikrintą prieinamumą kokybiškoms paslaugoms ir aktyvią darbo rinkos politiką.“

S&D atstovė spaudai užimtumo klausimais, Europos Parlamento narė Jutta Steinbruck pridėjo:

Minimalių pajamų schemos yra būtinos siekiant garantuoti padorų gyvenimą žmonėms, gaunantiems nepakankamas pajamas. Šiandien 120 milijonų Europos gyventojų yra skurdo ir socialinės atskirties rizikoje. Mes kreipiamės į Europos Komisiją, kad pristatytų sistemingą minimalių pajamų schemų pasiūlymą ir kad žmogaus teises iškeltų visų savo veiksmų centre.“

 Iš jų yra atimtos žmogaus teisės – Parlamentas praneša, kad imsis spręsti netoleruojamą priešiškumą romams Europoje

http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/deprived-their-human-rights-parliament-backs-report-tackle-intolerable-anti-gypsyism-europe

25/10/2017 ALLAN, Tim

Šiandien Europos Parlamentas priėmė pareiškimą ginti fundamentalias romų teisės Europos Sąjungoje. Pareiškimas priešiškumą romams apibrėžia kaip horizontalią problemą ir reikalauja politinių pokyčių stebint antidiskriminacines programas ir siekiant išvengti desegregacijos viešųjų paslaugų sektoriuje. Ambicingas pareiškimas yra tvirtas šių dienų romų tautybės žmonių sunkumų pasmerkimas Europoje ir raginimas veikti Komisijai ir valstybėms narėms.

S&D Grupės atstovė spaudai romų problemų klausimais ir pareiškimo autorė Soraya Post sakė:

„Romai patyrė žmogaus teisių trūkumą ir yra diskriminuojami jau 800 metų. Priešiškumas romų tautybės žmonėms yra specifinė rasizmo forma, kurios pasekmės yra matomos kiekviename Europos visuomenės lygmenyje. 80% Romų tėvų gyvena skurdo rizikoje, taip pat kaip ir jų vaikai, kurie 47% atvejų neįgyja pradinio išsilavinimo. Trečdalis romų gyvena namuose be tekančio vandens ar priėjimo prie tualeto, dušo ar vonios viduje. Tai tęsiasi ir suaugus: 63% jaunų romų nėra įdarbinti, nesimoko ar nėra apmokomi dirbti, palyginus su ES, toks skaičius siekia 12%. Tokia yra netoleruotina Europos realybė ir daugiau turėtų būti daroma, kad situacija pagerėtų.

Dėl abipusio pasitikėjimo, mes aiškiai reikalavome, kad valstybės narės ir Komisija įkurtų Tiesos ir Susitaikymo Komisiją, kad būtų pripažinti amžius trukę romų persekiojimai, atskirtis ir nusileidimas. Rezultatai turėtų nugulti ant oficialaus balto lapo. Be to, romų istorija turėtų tapti mokymo plano mokyklose dalimi. Mes taip pat kreipiamės į valstybes nares, kad jos pasmerktų ir sankcionuotų neapykantos pasisakymus prieš romus ir į Komisiją, kad įkurtų veiksnią priešiškumo romams definiciją, pritaikytą valstybėms narėms. Mums reikia, kad valstybės narės garantuotų, jog romai yra lygūs prieš įstatymą; mes negalime toleruoti tokio rasizmo ar tam tikrais atvejais žiaurios nelygybės.“

 „#MeToo“: moterys, jūs nesate vienos, sako S&D

http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/metoo-women-you-are-not-alone-say-sds

25/10/2017 PELZ, Silvia

Socialistų ir demokratų prašymu, šį rytą Europos Parlamente buvo diskutuojama apie seksualinį priekabiavimą ir išnaudojimą Europoje bei Parlamente. Sekant globaliu protestu #MesTaipPat (#MeToo) seksualinio priekabiavimo ir išnaudojimo atvejai Europos Parlamente buvo paskelbti medijoje. Rytoj plenariniame posėdyje bus balsuojama dėl rezoliucijos. Socialistai ir Demokratai atkakliai skleidė nulinės tolerancijos seksualiniam išnaudojimui ir priekabiavimui idėją, taip pat konsultavosi su užsienio ekspertais, siekdami išsiaiškinti, kaip patobulinti situaciją Europos Parlamente.

S&D Grupės atstovė spaudai moterų teisės ir lyčių lygybės klausimais, Iratxe García Pérez, teigė:

„#MeToo globaliai atskleidė realias merginų ir moterų, kurios patyrė seksualinį priekabiavimą ir išnaudojimą iš vadovų, kolegų, šeimos narių ar nepažįstamųjų, istorijas. Moterys pradėjo kalbėti ir jų balsai yra girdimi.

Seksualinio priekabiavimo ir išnaudojimo šaknys glūdi nelygioje visuomenėje, kur viena pusė gali piktnaudžiauti turima galia ar kuo kitu, kai aukos bijo pranešti, o liudytojai žiūri kita kryptimi. Tai turi būti sustabdyta. Vyrai turi kovoti ir prisiimti atsakomybę, kad nebaudžiamumas tokiais atvejais pasibaigtų. Mes taip pat turime išsakyti nuomonę apie seksualinį priekabiavimą – ne tik aukos. Mes visi turime aiškiai pasakyti: moterys, jūs nesate vienos!

Mūsų grupė pasisako už Stanbulo Konvencijos priėmimą, kuri aiškiai apibrėžia, kas seksualinis priekabiavimas ar išnaudojimas yra žmogaus teisių pažeidimai, baudžiami kriminalinėmis sankcijomis. Gėdinga, kad 13 ES narių dar neratifikavo Stanbulo Konvencijos. Visų dar to nepadariusių narių prašau kuo skubiau ratifikuoti Stanbulo Konvenciją, kuri padės apsaugoti moteris nuo smurto ir seksualinio priekabiavimo.

Mes taip pat turime susitvarkyti savo namus. Europos Parlamentas turi sistemas kaip įveikti seksualinį priekabiavimą ir išnaudojimą, bet jos nėra veiksmingos. Mes privalome užtikrinti priemonių veiksmingumą, kad aukos nebeturėtų jokių priežasčių jaudintis dėl savo darbo. Socialistai ir Demokratai ieško nepriklausomų ekspertų, kad ištirtų seksualinio priekabiavimo ir išnaudojimo situaciją Europos Parlamente. Užtenka reiškia užtenka.“

 Įėjimo – išėjimo sistema: sienų vadyba yra svarbi geram Šengeno erdvės veikimui

http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/entry-exit-system-border-management-vital-good-functioning-schengen-area

25/10/2017 ALLAN, Tim

Šiandien Europos Parlamentas patvirtino naują Įėjimo-išėjimo sistemą visiems ES nesančių valstybių piliečiams, atvykstantiems į Šengeno erdvę.

S&D Grupės viceprezidentė ir derybininkė dėl naujos sistemos Tanja Fajon sakė:

„Mes palaikome pastangas siekiant padidinti ES išorinių sienų vadybą. Ši nauja sistema yra priemonių srities, skirtos pasiekti labiau modernizuotą sienų kontrolę, dalis. Manoma, kad tai palengvins keliavimą, padidins saugumą, svarbų, kad Šengeno erdvė veiktų efektyviai.

Mes sunkai kovojome, kad patobulintume šiuos pasiūlymus. Bet „išmanios sienos“ bus tikrai išmanios tik tuo atveju, jei naujos technologijos bus naudojamos efektyviai, su tikslu palengvinti keliavimą ne ES piliečiams. Ši sistema neturi tapti išskirtine priemone kovojant su terorizmu. Bona fide keliautojai,kurie nekelia jokios grėsmės ES neturėtų būti siejami su potencialiais teroristais. Mes turime išlaikyti balansą tarp šios sistemos tikslo ir fundamentalių teisių. Saugumas yra mūsų svarbiausias prioritetas, tačiau jis neturi būti pasiektas fundamentalių teisių kaina.“

S&D Grupės atstovė spaudai piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų klausimais Birgit Sippel pridėjo:

„Mes palaikome priemones, kurios gali padėti geriau valdyti sienas. Tačiau, mes taip pat turime užtikrinti, kad žmonių duomenys yra valdomi ir saugomi skaidriai ir legaliai, kitu atveju mes sukursime ateities problemas. Atsižvelgiant į legalią Teisingumo Tarybos ES-Kanados PNR Susitarimo nuomonę, duomenų saugojimo periodas trečiųjų šalių keliautojams išlieka svarbi problema Įėjimo-išėjimo sistemoje. Mes norėjome pritaikyti pranešimą, kad užtikrintume, jog tai netaps problema ateityje, bet mums labai nepasisekė, nes negalėjome įtikinti visų derybų dalyvių atidžiau peržiūrėti tekstą, o ne skubėti jį pritaikyti.“

 E-Privatumas: piliečių interesų pergalė prieš didelių verslų lobizmo pastangas

http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/e-privacy-victory-citizens-interests-over-lobbying-efforts-big-business

26/10/2017 ALLAN, Tim

Šiandien Strasbūre Europos Parlamentas balsavo už derybų su Taryba ir Komisija dėl naujų taisyklių, suteikiančių piliečiams kontrolę dėl jų konfidencialios informacijos naudojimo ar skelbimo interaktyviai, pradžią.

Parlamento derybininkė dėl e-privatumo įstatymų leidybos ir S&D grupės Europos Parlamento narė Marju Lauristin sakė:

„Šiandienos balsavimas yra piliečių teisių pergalė prieš didelių verslų lobizmo pastangas. Aš esu pamaloninta, kad Parlamento dauguma ryžtingai atmetė dezinformaciją ir šių dienų melą.

E-privatumo reguliavimas yra sukurtas tam, kad būtų pritaikytos XXI a. realios komunikacijos konfidencialumo taisyklės. Tai padengia naujas privataus bendravimo formas, tokias kaip WhatsApp ar Skype, kurios, priimant šiuos įstatymus, dar nebuvo sukurtos. Tai suteikia piliečiams žymiai didesnę kontrolę, kalbant apie tai, kaip jų konfidenciali informacija gali būti panaudota privačiose kompanijose.

Mes turime pradėti derybas su Taryba ir Komisija bei baigti šiuos svarbius pasiūlymus taip greitai, kaip įmanoma.“

S&D Grupės atstovė spaudai piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų klausimais Birgit Sippel teigė:

 „E-privatumo reguliavimo tikslas yra sugražinti vartotojams jų komunikacijos duomenų kontrolę ir užtikrinti, kad jie galėtų nuspręsti, kaip ši informacija turėtų būti naudojama. Tai yra sukurta siekiant užtikrinti, kad komunikacijos konfidencialumas skaitmeninėje aplinkoje tampa realybe kiekvienam ES nariui. Mes esame pamaloninti, kad Parlementas parėmė stiprią piliečių apsaugą. Buvo daug mitų, plintančių apie šį pranešimą, kuriuos skleidė lobistai, užsiimantys dezinformacijos kampanija. Mes esame pamaloninti, kad Parlamento dauguma matė prasmę ir leido mums nešti šias svarbias naujas taisykles.

Dabar mes tęsime kovą dėl stipresnės įmanomos piliečių konfidencialios informacijos apsaugos derybose su Taryba ir Komisija.“

 Pittella Pietų Amerikoje: Europa ir Lotynų Amerika sutikdama globalius iššūkius turi eiti išvien

http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/pittella-south-america-europe-and-latin-america-must-go-hand-hand-face-global-challenges

27/10/2017 Bernas, Jan

Nuo pirmadienio Europos Parlamento Socialistų ir Demokratų frakcijos Prezidentas Gianni Pitella bus misijoje Argentinoje, Urugvajuje ir Čilėje, siekiant paremti ir sustiprinti politinius ryšius su seserinėmis progresyviomis partijomis, ir siekiant pasikeisti nuomonėmis apie ES-MERCUSUR ir ES-Čilės prekybos susitarimus.

Argentinoje prezidentas Pitella surengs dvišalį susitikimą su Užsienio reikalų ministru Jorge Faurie ir su Partido Socialista lyderiu.

Urugvajuje susitikimai yra suplanuoti su Viceprezidente Lucía  Topolansky, Ekonomikos ministru Danilo Astori, Žemesiųjų Rūmų (Lower Chamber) prezidentu José Carlos Mahia ir Fruente Amplio prezidentu Javier Miranda.

Čilėje S&D grupės lyderis susitiks su Senatore Isabel Allende ir Allende fondo, Naujosios daugumos (Nueva Mayoria´s) kandidatu prezidentiniuose rinkimuose Alejandro Guillier. Taip pat su PS Čilė Prezidentu Álvaro Elizalde.

 S&D Prezidentas Gianni Pittella teigė:

„Ypač šiais laikais, kai Europos Sąjunga kovoja už daugiašalį valdymą, teisingą ir laisvą rinką, reikia sąjungininkų, sprendžiant globalius iššūkius. Lotynų Amerika yra mūsų sąjungininkė. Sekant izoliaciniu JAV dreifu, ryšiai tarp Europos ir Lotynų Amerikos turėtų būti sustiprinti, kad impulsas augtų.

Mes giname Mersosur susitarimą kaip ir atnaujintą Asociacijos susitarimą su Čile, paremtą skaidriais, subalansuotais ir teisingais prekybos principais. Su seserinėmis partijomis mes pabrėšime progresyvios politikos poreikį, siekiant įveikti bendrus iššūkius. Mes taip pat sutelksime dėmesį į globalius iššūkius, G20 ir daugiašališkumą, numatytą išspręsti bendrojo intereso problemas, kaip klimato kaita, migracija ir ekonominis valdymas.“