LIEPA

 

Turime judėti į priekį nustatydami ES ateities biudžetą

http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/we-must-move-forward-defining-budget-future-eu

05/07/2017 ALLAN, Tim

 

Vakar Europos Parlamente įvykusių debatų, dėl ES finansavimo, metu Europos Parlamento S&D grupės nariai paragino panaikinti 1 proc. ES bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) sumą skiriamą ES biudžetui ir primygtinai reikalavo, kad naujos iniciatyvos neatimtų pinigų iš jaunimo bei socialinės politikos.

S&D grupės pirmininko pavaduotoja atsakinga už ES biudžetą, Europos Parlamento narė Isabelle Thomas kalbėjo:

 "Mums reikia parengti būsimą Sąjungos finansavimą, tačiau nei jos strategija, ambicijų ar prioritetai nebuvo apibrėžti. Mes nepritariame nė vienam iš penkių Komisijos pateiktų scenarijų ir stengsimės užtikrinti savo viziją ir prioritetus Sąjungoje įgyvendinimą.

Kalbant apie būsimą biudžetą, mes nepritarsime jokiems susitarimams, kurie nesuteiktų ES tinkamų priemonių spręsti iššūkius su kuriais susiduriame šiandien. Būtų nepriimtina, jei nauji gynybos ir saugumo įsipareigojimai atimtų galimybę veikti toliau iš priemonių, kurios siekia stiprinti Europos solidarumą, sanglaudą, socialinę paramą ar pagalbą vystymuisi.

Mes taip pat norime matyti naują nuosavų Sąjungos išteklių kaupimą. Akivaizdu, kad dabartinė valstybių narių įnašų sistema, kelia rimtų abejonių ir kiekvienais metais reikalauja rimtos reformos".

 Eideras Gardiazábalas Rubialas, S&D, grupės atstovas spaudai ES biudžeto klausimais, kalbėjo:

"Valstybės nares turi suvokti, kad norint iš ES gauti daugiau, turi ir duoti daugiau, tad įnešti į biudžetą tik 1 proc. Per pirmuosius keturis dabartinio daugiamečio biudžeto metus mes matėme, kad šis požiūris nėra tvarus. Jis neleidžia reaguoti į naujus iššūkius, kurių kartais net negalime numatyti, kaip pavyzdžiui migracijos krizė.

Dabar, traukiantis JK tampa dar svarbiau rasti tvarų ES biudžeto finansavimo būdą. Siekiant kompensuoti biudžeto trūkumą, akivaizdu, kad mums reikia ieškoti naujų ir novatoriškų sprendimų. Mes turime sukurti tikrus nuosavus išteklius. Kuo didesnes įplaukas turėsime, tuo ES bus mažiau priklausoma nuo  kasmetinių valstybių narių kovų dėl jų įnašų".

 S & D ragina Komisiją pateikti planą kaip kovoti su kylančia  ŽIV, tuberkuliozės ir hepatito epidemija Europoje

http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-call-commission-put-forward-plan-fight-rising-hiv-tuberculosis-and-hepatitis-epidemics

05/07/2017 PELZ, Silvia

 Šiandien Europos Parlamentas buvo priimta rezoliuciją, kurioje Europos Komisija raginama parengti planą kovoti su ŽIV/AIDS, tuberkuliozės ir hepatito epidemijų augimu Europoje. S&D frakcija jau daugiau nei metus ragina Parlamentą imtis šių didelių ir rimtai nepakankamai įvertintų grėsmių sveikatai. Kadangi 2016 m. pabaigoje pasibaigė ES ŽIV/AIDS veiksmų planas, todėl būtina skubiai parengti naują visapusišką ES strategiją dėl ŽIV/AIDS, tuberkuliozės ir virusinio hepatito, prevencijos bei gydymo.

Claudiu-Ciprian Tănăsescu, Europos Parlamento narys bei S&D pranešėjas dėl ŽIV / AIDS, tuberkuliozės ir hepatito epidemijų Europoje, sakė:

"ŽIV / AIDS, tuberkuliozė ir virusinis hepatitas yra trys pagrindinės tarpvalstybinės grėsmės visuomenės sveikatai Europos regione. 2015 m. buvo užfiksuota apie 30 000 naujų ŽIV infekcijų. Apie 40 žmonių kasdien miršta nuo virusinio hepatito sukeliamų padarinių. Tuberkuliozė yra viena didžiausių grėsmių pasaulio sveikatai, tačiau ji vis dar yra nepakankamai įvertinta. Kadangi 2016 m. pabaigoje pasibaigė ES ŽIV / AIDS veiksmų planas, mes raginame Komisiją pateikti naują išsamią ES kovos su šiomis rimtomis epidemijomis strategiją.”

Miriam Dalli, Europos Parlamento narė bei S&D grupės atstpvė aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos klausimais, pridūrė:

"ŽIV, hepatitas ir tuberkuliozė dažnai daro poveikį pažeidžiamoms visuomenės dalims. Net ir šiandien žmonės, užsikrėtę ŽIV, tuberkulioze ar hepatitu susiduria su diskriminacija ir stigmatizacija. Tai ne tik tragedija nukentėjusiems žmonėms - stigmatizavimas taip pat prisideda ir prie šių epidemijų plitimo. Jaunų žmonių skaičius tarp naujai infekuotų yra didžiulis. Mes turime pareigą sustiprinti prevenciją ir užtikrinti, kad pacientai gautų prieigą prie naujoviškų ir prieinamų gydymo būdų ".

 S&D grupė Europos Parlamente ragina G20 vadovus siekti visuotino mokesčių teisingumo

http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-call-g20-leaders-deliver-global-tax-justice

06/07/2017 PELZ, Silvia

 Prieš prasidedant visai netrukus įvyksiančiam Didžiojo dvidešimtuko susitikimui Hamburge, socialistai ir demokratai ragina susirinksiančius lyderius spręsti tikrai svarbias pasaulines problemas, tokias kaip darnus vystymasis, klimato kaita, sąžininga tarptautinė prekyba, migracijos valdymas, moterų įgalinimas ir kokybiškų darbo vietų kūrimas. O taip pat užtikrinti, kad JT darnaus vystymosi tikslai būtų įgyvendinami.

Pasaulinis teisingumas mokesčių srityje yra vienas pagrindinių S&D grupės prioritetų, kuriuo turėtų būt remimasi formuojant strategijas bei sprendžiamos pasaulinės problemos. ES turi siekti, kad būtų sukurtas visuotinis turto registras, visuotinis naudingos nuosavybės registras bei koordinuotai dėti pastangas uždaryti mokesčių rojus ir nubausti tuos, kurie savo turtus slepia būtent ten.

Jeppe Kofod, Europos Parlamento narė, S&D grupės viceprezidentė atsakinga už globalizacijos, kalbėjo:

"Nereguliuojama globalizacija sukrovė milžinišką turtą tarptautinėms korporacijoms ir kai kuriems asmenims, bet nuvylė daugelį eilinių darbuotojų ir šeimų. Aštuoneri pasaulio turtingiausi žmonės dabar yra turtingesni nei pusė pasaulio gyventojų kol paprasti darbuotojai vis dar susiduria su nesąžininga konkurencija, o vidurinės klasės šeimos mato, kad jų darbo užmokestis stagnacijoje. Mokestinio sukčiavimo ir mokesčių vengimo skandalas dar labiau apsunkina šią padėtį. Dabar yra pats laikas globalizacijos teikiama naudą dalintis taip, kad būtų galima įveikti vis didėjančią nelygybę.

Mes paraginome G20 vadovus siekti visuotinio mokesčių teisingumo. Mokestinis sukčiavimas pradangina Europos valstybių ir piliečių pinigus, kurie galėtų būti skirti mūsų vaikų geresniam išsilavinimui ar rūpinimuisi pagyvenusiais mūsų piliečiais. ES privalo siekti, kad siekiant apmokestinamojo turto atsekimą ir susigrąžinimą palengvinimo, būtų sudarytas visuotinis turto registras. O taip pat, kad būtų lengviau atskelisti mokestinį sukčiavimą, turi būti sukurtas visuotinis naudingos nuosavybės registras.

Tuo metu, kai kiti linkę atsitraukti nuo bendrų pasaulio reikalų, mes raginame ES imtis pasaulinio lyderio vaidmens ir ginti demokratiją bei žmogaus teises, stiprinti kovą su klimato kaita ir skurdu, užtikrinti, kad prekyba būtų sąžininga ir kad galiausiai globalizacija būtų panaudota visų labui. Visuotinio mokesčių teisingumo užtikrinimas yra ne tik moralinis imperatyvas, bet  ir esminis visapusiškos strategijos, skirtos spręsti G20 ir viso pasaulio iššūkius, pagrindas".

 Pasak S&D, tarptautinė aviacija turi atlikti savo vaidmenį kovoje su klimato kaita

http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/international-aviation-must-play-its-part-battle-against-climate-change-say-sds

11/07/2017 PELZ, Silvia

 Šiandien Europos Parlamento aplinkosaugos komitetas Tarptautinei civilinės aviacijos organizacijai (ICAO) pateikė tvirtą signalą, kuriuo pareiškiama, kad jeigu jų tarptautinių skrydžių metu išmetamo anglies dvideginio kiekio mažinimo sistema neatneš teigiamų pokyčių, ES išvykstamieji skrydžiai nuo 2020 bus reglamentuojami ES prekybos išmetamųjų teršalų leidimais sistemos.

Europos Parlamento narys ir S&D grupės atstovas spaudai Seb Dance, apie aviacijos išmetamus teršalus, kalbėjo:

"Aviacijos išmetamieji teršalai sudaro apie 3% visų ES išmetamų dujų sukeliančių šiltnamio efektą o ir yra vienas iš sparčiausiai augančių CO2 šaltinių. Apskaičiuota, kad iki 2050 m. Tarptautinės aviacijos išmetamų teršalų kiekis išaugs keturis kartus ir gali pakenkti Paryžiaus susitarimui ir kovai su klimato kaita.

Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos anglies dvideginio išmetimo sistemą nusipelnė mūsų palaikym, ypač po to, kai JAV prezidentas Trumpas paskelbė nepaprastą ir trumparegišką pasitraukimą iš Paryžiaus susitarimo. Vis dėlto mes negalime uždegti žalios šviesos ICEB, kol tikrieji darbai dar nėra prasidėję. Socialistų ir demokratų frakcija reikalauja visapusiškos informacijos ir viešų diskusijų dėl anglies dioksido mažinimo plano skaidrumo, kad visi dalyvaujantys subjektai galėtų įvertinti jo veiksmingumą.

Šiandien Aplinkos komitetas Tarptautinei civilinės aviacijos organizacijai davėme tvirtą signalą, kad jei jų sistema nepasieks gerų rezultatų, mes norime, kad iki 2020 m. pabaigos ES išvykstamieji skrydžiai vėl patektų į ES prekybos išmetamųjų teršalų leidimais sistemą.

 Labai svarbu įdėti dar daugiau pastangų, kad moterys būtų apsaugotos nuo visų galimų smurto formų

http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/it-crucial-step-our-efforts-protect-women-against-all-forms-violence-say-sds

12/07/2017 HELIN-VILLES, Solange

 Europa ėmėsi naujo žingsnio kovojant ir užkertant kelią visoms smurto prieš moteris formoms. kelią. Vakar Europos Parlamento piliečių laisvės ir moterų teisės bei lyčių lygybės komitetai balsų dauguma pritarė ES ratifikuoti Europos Tarybos Stambulo konvenciją.

Europos Parlamento pranešėjas, prancūzų socialistas Christine Revault d'Allonnes-Bonnefoy, sakė:

"ES Stambulo konvencijos ratifikavimo ataskaita iš esmės buvo priimta, ir aš nuoširdžiai dėkoju savo kolegoms už jų tvirtą paramą.
 
ES narystė sudarys nuoseklią teisinę sistemą kovai su smurtu prieš moteris – nuo prevencijos iki paramos visoms aukoms. Atsižvelgiant į tai, jog trečdalis visų moterų Europoje patiria fizinį ar seksualinį smurtą, laiko imtis veiksmų, turime vis mažiau.
 
Aš didžiuojuosi šia ataskaita, kuri dabar net ir atsisakyma suteikti seksualinės ir reprodukcinės sveikatos paslaugas ir teises, įskaitant ir teisę į saugų ir teisinį abortą, traktuos kaip smurtą prieš moteris. Aš visada būsiu pasiryžęs užtikrinti, kad moterys turėtų galimybę pasirinkti ir kontroliuoti savo organus. Jau keletą metų kovojau dėl to ir aš džiaugiuosi, kad tai buvo patvirtinta šioje ataskaitoje."
 
Iratxe García Pérez, S&D grupės atstovė spaudai moterų teisių klausimais pridūrė:

"33 proc. Europos moterų yra  patyrusios kokios nors formos smurtą (aritmoje aplinkoje, seksualinį, priekabiavimą darbe ir kt.). Visuomenei, kurioje beveik pusė gyventojų vis dar yra rizikoje patirti smurtą, kurio pagrindas yra dėl lyties, reikalinga mūsų visų atsakomybė ir nuoseklus darbas siekiant pašalinti šią neteisybę.

Labai svarbu, kad Europos Sąjunga kuo greičiau prisijungtų prie Stambulo konvencijos, nes tai yra pirmasis teisiškai įpareigojantis aktas, kuris įpareigoja  spręsti smurto prieš moteris reiškinį, kaip labai rimtą žmogaus teisių pažeidimą.

Tačiau taip pat būtina turėti privalomą Sąjungos teisės aktą siekiant užtikrinti, kad Stambulo konvencijos teisinės, prevencinės ir taisomosios priemonės taptų valstybių narių teisinės sistemos dalimi. Taip pat ir užtikrinti, kad Europos Teisingumo Teismas turėtų įgaliojimus priimti atitinkamus sprendimus”.

 S&D: Šiaurės jūros planas turi užtikrinti jos išsaugojimą ir tausią žvejybą

http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-north-sea-plan-must-provide-sustainable-fisheries-and

12/07/2017

 Šiandien Europos Parlamento žuvininkystės komitetas balsavo už tai, kad pritarti Šiaurės jūros daugiamečiui planui. Šio plano tikslas - užtikrinti išteklių tvarumą ir ekosistemomis pagrįsto žuvininkystės valdymo metodo įgyvendinimą, o tai yra ypač svarbu, atsižvelgiant į vykstantį Brexit. Daugiamečiai planai yra pagrindinė reformuotos bendrosios žuvininkystės politikos (BŽP) dalis.

Dėl šio plano pritartimo bus balsuojama plenariniame posėdyje rudenį.

S&D grupės bei Europos Parlamento narė Ulrike Rodust teigė:

"Šiaurės jūros daugiametis planas yra labai svarbus įgyvendinant BŽP, ypač atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės pasitraukimą iš ES. Šis planas turi būti laikomas ilgalaikio žuvų išteklių tvarumo kertiniu akmeniu šiame jūrų baseine.

Šiuo projektu norime pasiekti keletą tikslų. Pirma, mes norime nustatyti tokį žvejybos lygį, kuris leistų kuo greičiau pasiekti" maksimalų tvarųjį derlingumą "- ne vėliau kaip iki 2020 m., kartu užtikrinant tvarų derlingumą. Antra, mes norime užtikrinti, kad atitinkamos atsargos būtų saugomos saugiose biologinėse ribose ir, kad perteklinis sugavimų kiekis būtų kuo mažesnis. Trečia, mes norime sukurti tinkamą sistemą, padedančią regionuose įgyvendinti ilgalaikį išteklių valdymą .

Mes užtikrinome, kad būsimi sprendimai  būtų pagrįsti geriausiomis prieinamomis mokslinėmis rekomendacijomis ir,  kad planas būtų periodiškai peržiūrimas. Tačiau žuvų mirtingumo rodikliai ir žuvų grupės, kurioms taikomas šis planas, pasirodė esą siaubingai nesuderinami klausimei ELP ir ECR, nes jie grasina atmesti visą projektą. Esu įsitikinus, kad tvirtas laikymasis nustatytų skaičių nėra tinkamas būdas reguliuosti mastus. Vietoje to reikia daug didesnio lankstumo įtraukiant mokslines rekomendacijas dėl žvejybos keliamo mirtingumo.

Projekte plačiai aptariamas išsamus Komisijos pasiūlytų grupių sąrašas, už kurį mes ir kovojome".

 S&D pritaria Komisijos pasiūlymui apriboti neteisėtą prekybą kultūros vertybėmis

http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-welcome-commission-s-proposal-crack-down-illegal-trade-cultural-goods

13/07/2017 PELZ, Silvia

 Socialistai ir demokratai šiandien pritarė pasiūlymui kovoti su nelegaliu kultūros objektų importu, kurį pateikė Komisijos narys Pierre Moscovici. Neteisėta prekyba vertingais meno kūriniais, skulptūromis ir archeologiniais artefaktais yra viena iš pelningiausių pasaulio sandorių, kurios vertė siekia 6 milijardus eurų per metus, o jos pelnas galimai gali būti panaudotas teroristinei ir kitai nusikalstamai veiklai finansuoti. Europos Komisija jau dabar siūlo uždrausti į ES importuoti kultūros vertybes, kurios buvo neteisėtai eksportuojamos iš savo gimtosios šalies.

Elena Valenciano, Europos Parlamento narė ir S&D grupės viceprezidentė, kalbėdama apie tarptautinę prekybą, sakė:

"Mes sveikiname Komisijos nario M. Moscovičiaus iniciatyvą kovoti su nelegalia prekyba kultūros vertybėmis. Kai ISIS sąmoningai sunaikino kultūros paveldo objektus Sirijoje ir Irake, tai sukėlė tarptautinį protestą ir atvėrė pasaulio akis į tai, kad prekyba daugybe milijardų eurų kainuojančiais senoviniais objektais, tapo pelninga teroristinės veiklos finansavimo priemone. Saugumo sumetimais, sunaikindami jų verslo antikvarinėmis vertybėmis prekybos modelį, turime sumažinti pinigų srautus, kurie ir puoselėja šiuos teroristus.


Dabartiniai, ES veikiantys nacionalinės teisės aktų rinkiniai palieka pernelyg daug vietos piktnaudžiavimui. Reikia europietiško atsako siekiant užtikrinti, kad iš kitų šalių nelegaliai išvežami artefaktai negalėtų patekti į ES. Tam turime turėti griežtą sertifikavimo sistemą ir užtikrinti, kad visi antikvarinių daiktų prekybininkai - nuo muitinės pareigūnų, teisėsaugos institucijų, aukcionų namų iki surinkėjų - vaidintų savo vaidmenį stabdant šiuos nusikaltimus prieš mūsų bendrą kultūros paveldą.”

Pastaba redaktoriui:
Pasiūlymas dėl reglamento priklauso bendro sprendimo priėmimo procesui ir dabar bus pateiktas Europos Parlamentui ir ES Tarybai.

 Lenkija akivaizdžiai pažeidinėja ES pagrindines vertybes ir tai turi būti sustabdyta!

http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/poland-blatantly-violating-eus-fundamental-values-has-stop

13/07/2017 PELZ, Silvia

 Reaguodama į vakar Lenkijos Seime priimtą teismų sistemos reformą, socialistų ir demokratų frakcija ragina Lenkijos vyriausybę grįžti prie teisinės valstybės ir demokratinių Europos Sąjungos vertybių.

Tanja Fajon, Europos Parlamento narė bei S&D ir pirmininko pavaduotoja teigė:

"Vakarų Seimo priimtas teismų reformos planas yra didžiulis žingsnis atgal Lenkijos teisminiam nepriklausomumui ir valdžių atskyrimui. Šis balsavimas buvo ne už reformą, o kontrolės ir pusiausvyros sistemos sunaikinimą. Jarosławas Kaczyńskis ir jo nacionalistinė  Tvarkos ir Teisingumo partija tik nutolina Lenkiją nuo ES demokratinių normų. Mes reikalaujame, kad Lenkijos vyriausybė nustotų eiti šiuo slidžiu nuolydžiu ir sugrįžtų prie demokratinių vertybių, puoselėjamų Europinės šeimos.

Europos Sąjunga negali leisti valstybei narei akivaizdžiai pažeidinėti pagrindines vertybes. Pastaraisiais mėnesiais mes buvome liudininkai susirinkimų teisės ir moterų teisių apribojimų Lenkijoje ir pats laikas į kitos Europos Vadovų Tarybos darbotvarkę įtraukti klausimą dėl padėties Lenkijoje."

 Pittella: Schulcas ir Gentiloni yra teisūs - visos ES narės turi parodyti solidarumą migracijos klausimais

http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/pittella-schulz-and-gentiloni-are-right-all-eu-members-must-show-solidarity-migration

26/07/2017 ALLAN, Tim, TUTTLIES, Tuta

 Po Komisijos sprendimo pradėti pažeidimų nagrinėjimo procedūrą prieš valstybes, kurios atsisako priimti perkialiamus pabėgelius bei prieš Martino Schulco ir Italijos premjero Paolo Gentilonį susitikimą, S&D grupės pirmininkas Gianni Pittella kalbėjo:

"Pastaraisiais metais Italijoje nuolat augo skaičius žmonių atvykstančių iš už Viduržemio jūros regiono. Šimtai tūkstančių žmonių laukia priėmimo centruose arba yra apgyvendinti vietos valdžios parūpintuose namuose. Ši situacija negali tęstis - viena valstybė negali būti palikta viena dorotis su šia padėtimi. Buvo priimtas teisiškai įpareigojantis sprendimas dėl pabėgėlių perkėlimo ir yra nepaprastai akivaizdu, kad tam tikros nacionalinės vyriausybės vis dar atsisako jį įgyvendinti. Komisija privalo užtikrinti, kad visos šalys vykdytų savo pareigas.

Praėjus beveik penkeriems metams nuo šios problemos pradžios mes vis dar nepriartėjome prie šios problemos išsprendimo.

Mes esame 500 milijonų žmonių žemynas ir vienas iš turtingiausių planetos regionų, tačiau mūsų nesugebėjimas organizuotis, suvaldomus klausimus paverčia į krizes. Negalime imtis veiksmų ti tuomet, kai žinia apie problemas atsiranda pirmuosiuose puslapiuose. Dublino sistema turi būti patikslinta ir atnaujinta atsižvelgiant į dabartinę padėtį. Ilgainiui Europa turėtų sukurti teisėtos migracijos koridorius ir padidinti įsipareigojimą stabilizuoti Libiją ir toliau investuoti į Afriką, kad būtų išspręstos šios didėjančios migracijos priežastys".

 Pittella apie Venesuelą: asamblėjos rinkimai buvo klasta. Maduras provalo nutraukti autoritarizmą

http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/pittella-venezuela-assembly-election-was-sham-maduro-must-end-slide-authoritarianism

31/07/2017 ALLAN, Tim

 Europos Parlamento socialistų ir demokratų frakcija susirūpinusi dėl sparčiai blogėjančios padėties Venesueloje, sukritikavo vakar vykusį balsavimą dėl naujos asamblėjos sukūrimo, kad būtų perrašyta šalies konstitucija. Šis žingsnis smarkiai kritikuotas ir tarptautinių  stebėtojų  ir kelia tos šalies demokratijos pagrindams.

S&D grupės pirmininkas Gianni Pittella sakė:

"Vakarykštis balsavimas negali būti vertinamas kaip tikrasis demokratijos veiksmas. Jis įvyko politinio smurto fone, tik padidinant pasidalijimą šalyje ir kelia grėsmę Venesuelos demokratiškai išrinktoms institucijoms. Rinkimai buvo nesąžiningi ir tik buvo įrodymas, kad prezidentas Nikolos Maduro slenka link autoritarizmo. Mes griežtai smerkiame jo veiksmus ir primygtinai raginame prezidentą Maduro imtis veiksmų, kad būtų neramumai šalyje būtų užbaigti, o ne stiprinami. Žmonės miršta, tūkstančiams trūksta maisto ir elementariausių vaistų. Tai negali tęstis. Mes neužmerksime akių prieš Venesuelos žmonių padėtį - kuo greičiau reikia surasti taikų sprendimą".