Pittella. Bendras progresyvus kandidatas Europos Komisijos pirmininkavimui yra demokratijos ir ES pergalė

http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/pittella-common-progressive-candidate-european-commission-presidency-victory-democracy-and

01/12/2017 BERNAS, Jan

 

Remiantis PES tarybos, įvykusios Lisabonoje sprendimu išsaugoti" Spitzenkandidaten" sistemą, skirtą kitam Europos Komisijos pirmininkui rinkti, S&D lyderis Gianni Pittella teigė:
 
“Kaip progresyvi šeima, mes didžiuojamės tuo, kad nusprendėme pristatyti bendrą kandidatą kituose Europos Komisijos pirmininko rinkimuose. Šis beprecedentis sprendimas labai stiprins demokratiją ir piliečių atstovavimą Europos institucijose. Toks pasirinkimas, smarkiai remiamas S&D grupės, bus atvertas milijonams Europos piliečių. Tai yra demokratijos pergalė visai progresyviai šeimai ir Europai."

 

Pittella: Mario Centenas, kaip "Eurogroup" prezidentas, yra Europos pergalė traukiantis iš aklo taupymo

http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/pittella-centeno-eurogroup-president-victory-europe-against-blind-austerity

04/12/2017 BERNAS, Jan, HELIN-VILLES, Solange

S&D grupės lyderis Gianni Pittella sveikina Portugalijos finansų ministrą Mário Centeno, kuris buvo išrinktas nauju Euro grupės pirmininku. Mário Centeno darbuose pakeis Jeroen Dijsselbloem.


S&D grupės lyderis Gianni Pittella teigė:

"Tai yra pergalė Europos ateičiai ir visiems mums, kurie kovoja, kad atsikratyti aklo taupymo. S&D frakcija palankiai vertina tai, kad buvo išrinktas Mário Centeno, kaip naujas euro grupės pirmininkas. Jam pavyko įgyvendinti patikimą ekonominę politiką Portugalijoje, atkuriant viešųjų finansų sveikatą ir atgaivinant augimą. Esame įsitikinę, kad tai reikštų posūkį į būsimą euro zonos ir visos Europos raidą. Mes pagaliau įveikinėjame aklą ir kvailą griežtą taupymo laikotarpį, kuris paliko dar daugiau skurdžių ir susiskaldžiusią Europos visuomenę. Euro zonai reikia politikos, skatinančios viešąsias ir privačias investicijas bei naujų darbo vietų kūrimą. Mes taip pat turime reformuoti euro zoną. Turime padaryti savo veiklą skaidresnę ir demokratiškesnę. Euro zona taip pat turi tapti atsparesnė naujoms krizėms. Tai yra esminiai iššūkiai prieš mus. Kartu mes jas įveiksime."

 

Bendrosios pertvarkos valdybos pirmininkas atnaujintas, bet ne be rūpesčių

http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/single-resolution-board-chair-renewed-not-without-concerns

04/12/2017 HELIN-VILLES, Solange

 

Šiandien Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto socialistų ir keliamas susirūpinimas dėl kai kurių jos valdybos valdymo aspektų per pastaruosius trejus metus.

Po šiandieninio posėdžio, kuriame buvo svarstomas Elkeo Königo klausimas, Prancūzijos socialistė, S&D grupės atstovė spaudai ekonomikos ir pinigų klausimais Pervenche Berès sakė:

"Elkeo Königo pirmininkavimo atnaujinimas nėra tuščias čekis socialistams ir demokratams. Būtina pasimokyti iš "Banco Popular" krizės valdymo, kuris paskutinėje minutėje buvo parduotas pagrindiniam varžovui "Santander". Atrodo, kad dėl nutekinimo, rinka turėjo informacijos dar prieš valdybos sprendimą. Mes taip pat prašome didesnio skaidrumo, susijusio su rezoliucijos procesu, ypač dėl to, kaip SRB valdo išorinį banko vertinimą. Apskritai mes tikimės, kad ateityje bus aiškesnė veiksmų kryptis."

 

S&D labai apgailestauja dėl Prezidento Trumpo sprendimo atsitraukti nuo įsipareigojimo laikytis JT pasaulinio kompromiso dėl migracijos

http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-deeply-regret-president-trump-s-decision-step-back-commitment-un-global-compact

05/12/2017 KOMODROMOS,Dimitris

 

Gruodžio 3 d. Trump’o administracija pranešė Jungtinėms Tautoms, kad Jungtinės Amerikos Valstijos nebebus dalyvaus derybose dėl pasaulinio migracijos kompromiso, teigdamos, kad toks kompromisas pakenks jos nacionaliniam suverenumui. Tai atitinka JAV sprendimą praeitą mėnesį atsisakyti UNESCO ir šią vasarą išeiti iš Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos švelninimo.
 
S&D pirmininko pavaduotoja Elena Valenciano teigė:
 
"Mes esame labai nusivylę dėl Trump’o administracijos sprendimo nusišalinti nuo Jungtinių Tautų plano sukurti labiau humanišką pasaulinę migracijos strategiją. Jungtinės Valstijos buvo tvirtas daugiašališkumo ir tarptautinio bendradarbiavimo šalininikas; dabar ši svarbi šalis tampa pavojingai izoliuota vidaus populistiniais tikslais. Migrantų judėjimas yra pasaulinis reiškinys, reikalaujantis suderintų tarptautinių sprendimų. Jokia šalis negali spręsti tik vieno iššūkio, o JAV nėra išimtis. Mes raginame ES imtis iniciatyvos JT derybose dėl veiksmingų pasaulinių susitarimų dėl migracijos ir pabėgėlių, kurie turėtų būti priimti 2018 m. Tai yra vienintelis realus būdas ".
 
S&D pirmininko pavaduotojas Jeppe Kofod, atsakingas už globalizaciją, pridūrė:
 
"Trump’o administravimas, atrodo, dirba apimta iliuzijos, kad JAV gali likti atspari globalizacijos padariniams, uždarius save nuo išorinio pasaulio. 2018 m. pradžioje S&D grupė surengs pasaulinį “progresyvų”, kad paremtų JT kompromisą ir toliau palaikytų tarptautinę atsakomybę ir solidarumą šiais klausimais. Europos Sąjunga dabar turėtų formuoti naują, taisyklėmis pagrįstą, tvarką".

 

 

PPO / Argentina: Pasaulinis pažanguos forumas ragina Argentiną užtikrinti demokratiją prieš prasidedant PPO konferencijai Buenos Airėse

http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/wtoargentina-global-progressive-forum-calls-argentina-allow-democratic-participation-ahead

05/12/2017

 

Pasaulinis pažangus forumas labai apgailestauja dėl Argentinos vyriausybės sprendimo atsisakyti suteikti prieigą kelioms profesinėms sąjungoms ir nevyriausybinėms organizacijoms Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) konferencijoje, vykusioje 2010 m. Gruodžio 10-13 d. Buenos Airėse.
 
Mes manome, kad norint pasiekti gerus rezultatus konferencijoje ir didesnį teisėtumą ten priimtiems sprendimams, labai svarbu įtraukti visus suinteresuotuosius subjektus ir užtikrinti skaidrų dialogą.
 
Mes raginame Argentinos vyriausybę nedelsiant peržiūrėti savo sprendimą ir užtikrinti visų pilietinės visuomenės atstovų ir darbuotojų demokratinį dalyvavimą.

* Pasaulinis pažangos forumas (PPF) yra tarptautinis tinklas, kurį remia Europos socialistų ir socialistų ir demokratų partija Europos Parlamente, tam, kad sujungtų progresyvias pajėgas iš viso pasaulio ir parengtų visuotinę pažangos darbotvarkę.

 

 

S&D: mes nepritarsime JK ir ES santykiams, kurie mažina standartus arba kenkia mūsų socialiniam modeliui

http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-we-won-t-accept-uk-eu-relationship-lowers-standards-or-undermines-our-social-model

13/12/2017 ALLAN, Tim

 

S&D frakcijos pirmininkas Gianni Pittella, kalbėdamas per diskusiją Europos Parlamente dėl Jungtinės Karalystės pasitraukimo iš ES sutarimo, sakė:

"Mes esame patenkinti, kad per derybas dėl skyrybų su JK buvo pasiekta pakankamai pažangos siekiant pereiti prie antrojo derybų etapo. Buvo padaryta didelė pažanga, susijusi su piliečių teisėmis, JK įsipareigojimu įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus ir veiksmingu sprendimu dėl Airijos pasienio problemos. Tačiau, kaip teigia mūsų rezoliucija, vis dar reikia aiškumo kai kuriais klausimais. Visų pirma, būsimos partnerės teisės, laisvas judėjimas JK piliečiams, ES-27, tikslus ETT vaidmuo ir Airijos įsipareigojimų laikymasis. Šis sandoris yra tik pradinis taškas, o ne kelio pabaiga.

"Dabar mes pradėsime derybas dėl būsimų ES ir JK santykių principų. Aišku, kad nepritarsime naujiems santykiams, kurie mažina standartus arba kenkia ES socialiniam modeliui. Jei Ministrė Pirmininkė gebės išsaugoti savo silpną daugumą ir kontroliuoti savo partijos kraštutines ribas, mes esame įsitikinę, kad galėsime pasiekti naudingą susitarimą ir sudaryti kelią naujiems ypatingiems ES ir Jungtinės Karalystės santykiams."

 

Pittella: Rumunija, Bulgarija ir Kroatija nusipelnė įtraukimo į Šengeno erdvę

http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/pittella-romania-bulgaria-and-croatia-deserve-be-included-schengen

13/12/2017 ALLAN, Tim

 

Europos Parlamento S&D grupės nariai paragino Bulgariją ir Rumuniją kuo greičiau priimti į Šengeno erdvę. Jie taip pat primygtinai reikalavo, kad Kroatija prisijungtų kuo greičiau, kai tik atitiks tinkamus reikalavimus. Kvietimas įvyko Europos Parlamento S&D frakcijos prašymu dėl Šengeno erdvės stiprinimo.

S&D grupės pirmininkas Gianni Pittella kalbėjo:

"Mes paraginome šiandien surengti debatus, kad būtų aiškiai išreikštas mūsų įsipareigojimas išplėsti Šengeno erdvę, įtraukiant Bulgariją, Rumuniją ir, kai tik atitiks atitinkamus kriterijus, Kroatiją. Priešingai nei kitos grupės, mes visada palaikome Šengeno erdvės išplėtimą, o ne remiame diskriminacines pusiausvyros priemones.

Rumunija ir Bulgarija yra pasirengusios prisijungti ir mes toliau spaudžiame valstybes nares nustoti blokuoti jų įstojimą. Mes parašėme Prezidentui Tuskui ragindami jį imtis veiksmų, tačiau iki šiol jo atsakymas buvo neaiškus ir nepakankamas. Prezidentas Tuskas ir Taryba turi nustoti atidėti klausimus dėl savanaudiškų nacionalinių interesų ir nedelsiant prisijungti prie Rumunijos ir Bulgarijos. Europa turi laikytis savo pažadų.

Šengeno erdvė yra didžiausia laisvoji kelionių erdvė pasaulyje ir vienas iš didžiausių Europos Sąjungos pasiekimų. Tai lengvina piliečių gyvenimą, skatina mūsų ekonomiką ir stiprina abipusį savo narių tarpusavio pasitikėjimą ir saugumą.

Bulgarija, Rumunija ir Kroatija jau sėkmingai gina ES pietryčių sienas. Jų įvežimas į Šengeno erdvę galėtų paskatinti Europos ekonomiką, palengvinant lengvesnę prieigą prie kai kurių didžiausių Europos pietinių krovinių uostų. Tai būtų svarbus pasiekimas stipresnei ir klestinčiajai ES ir gera atsvara nacionaliniam populizmui."

 

Pittella: Mes esame susirūpinę dėl ekstremalios dešinės dreifo Austrijoje. Sankcijos negali būti  atmestos.

http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/pittella-we-are-worried-about-extreme-right-drift-austria-sanctions-cannot-be-excluded

18/12/2017 BERNAS, Jan

 

Po koalicinės vyriausybės steigimo Austrijoje, kurioje kraštutinės dešinės Laisvės partija turės kelias pagrindines ministerijas, S&D grupės pirmininkas Gianni Pittella kalbėjo:

"Mes esame giliai susirūpinę dėl ekstremalios dešinės vyriausybės formavimo Austrijoje. Tai gali turėti labai pavojingų pasekmių, tai tarsi šuolis tamsoje, kuris gali paversti mus atgal į tamsiausius mūsų istorijos laikus." S&D grupė laikysis budrumo. Akivaizdu, kad kiekvienas Austrijos vyriausybės aktas gali pakenkti mūsų europinėms vertybėms ir principams. Nieko negalime iš anksto nustatyti ar teigti, tačiau turi būti aišku, kad niekas nedings - netgi sankcijos ar pažeidimo procedūros, jei kils grėsmė pagrindinėms ES vertybėms".

 

Produktų sauga ES yra pagrindinis S&D prioritetas

http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/safety-products-eu-key-priority-sds

19/12/2017 HELIN-VILLES, Solange

 

S&D grupės Europos Parlamente nariai šiandien palankiai įvertino Komisijos pasiūlymus dėl teisės aktų, kuriuose numatomas lengvesnis gaminių pardavimas visoje Europoje ir nacionalinių institucijų ir muitinės pareigūnų atliekamos kontrolės sustiprinimas, siekiant užkirsti kelią nesaugių produktų pardavimui Europos vartotojams.

Nicola Danti S&D grupės atstovas vidaus rinkai ir vartotojų apsaugai, kalbėjo:

"Vartotojų sauga ir veiksmingos rinkos priežiūros taisyklės vidaus rinkoje parduodamiems produktams visada buvo pagrindinis mūsų prioritetas. Per ateinančius mėnesius S&D grupė stengsis užtikrinti, kad nauji siūlomi teisės aktai padėtų sukurti teisingesnę ir saugesnę prekių vidaus rinką. Po neseniai įvykusių skandalų labai svarbu atstatyti vartotojų pasitikėjimą bendra rinka."

 

Pittella: Komisija turi teisę įtvirtinti 7 straipsnį. Lenkijos vyriausybė sukėlė tokią padėtį, dabar ji turi ją išspręsti

http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/pittella-commission-right-trigger-article-7-polish-government-caused-situation-now-it-must

20/12/2017 BERNAS, Jan; ALAN, Tim

 

S&D frakcijos pirmininkas Gianni Pittella, vadovaudamasis Europos Komisijos sprendimu įtvirtinti ES sutarčių 7.1 straipsnį, reaguodamas į teisinės valstybės pažeidimus ir valdžios atskyrimą Lenkijoje, sakė:

"Mes visiškai pritariame Europos Komisijos sprendimui pradėti 7 straipsnio procedūras. Komisija yra sutarčių sergėtoja ir labai svarbu, kad jos imtųsi veiksmų, kai suvokia aiškią grėsmę teisinei valstybei visose valstybėse narėse. Nesėkmingai pasibaigus dvejiems metams trukusiems kvietimams kurti dialogą tarp Komisijos ir Lenkijos vyriausybės, Komisija neturėjo kito pasirinkimo, kaip pradėti vykdyti 7 straipsnį.

Mes raginame prezidentą Andrzeją Dudą vetuoti Lenkijos parlamento praeitą savaitę priimtus įstatymus ir pradėti šio padėties sprendimo procesą. Be to, raginame teisės ir teisingumo lyderį Jarosławą Kaczyńskį bei Ministrą Pirmininką Mateuszą Morawiecki laikytis visų šiandien Komisijos pateiktų rekomendacijų ir pakeisti visus pažeidžiančius įstatymus.

Galių atskyrimas yra labai svarbus norint užtikrinti, kad ES veiktų veiksmingai. Mes turime kovoti, kad ją apsaugotivisur, kur yra grėsmė. Lenkija yra gyvybiškai svarbi ES dalis, ir mes raginame vyriausybę grįžti prie derybų stalo ir pagaliau užbaigti šią susidariusią situaciją.”