BIRŽELIS

 

Pittella: turime kovoti su antisemitizmu ES, tačiau neturėtume tapatinti antisemitizmą su teisėta kritika Izraelio vyriausybei

http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/pittella-we-must-tackle-scourge-anti-semitism-eu-should-not-equate-anti-semitism-legitimate

01/06/2017 BERNAS, Jan

 

Šiandien S&D frakcija palaikė rezoliuciją, kurioje raginama skirti daugiau pastangų kovoje su antisemitizmu Europoje.

 S & D frakcijos pirmininkas Gianni Pittella po balsavimo kalbėjo:

 "Kova su antisemitizmu yra ir išliks viena iš Europos Sąjungos veiklos sudedamųjų dalių . Didėjantis antisemitinių išpuolių skaičius Europoje kelia rimtą susirūpinimą, ir mes turime padaryti viską, kad galėtume kovoti su šiuo reiškiniu. Šiandieninė rezoliucija rodo, kad netoleruosime bet kokios rasizmo ar religinės netolerancijos formos prieš bet kurią žmonių grupe”.

"Tačiau mes negalime antisemitizmą tapatinti su kritika dabartinei Izraelio vyriausybei. Mes turime tvirtą poziciją dėl neteisėtos Izraelio vyriausybės politikos dėl nausėdijų Palestinos teritorijoje. Mes kovosime su antisemitizmu visomis įmanomomis priemonėmis, tačiau niekada negalėsime naudoti kaip būdą paneigti kritiką dėl Izraelio vyriausybės vykdomos politikos".

 

 

 

S & D smerkia teroro aktus Teherane

 http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-condemn-terrorist-attacks-tehran

 07/06/2017 KOMODROMOS, Dimitris

 Europos Parlamento socialistų ir demokratų frakcija griežtai smerkia šiandienos teroristinius išpuolius, vykdomus Teherane bei nukreiptus  prieš Parlamentą bei  Ayatollah Ruhollah Khomeini šventovę.

 Europos Parlamento "S & D" grupės narys, pirmininko pavaduotojas Viktoras Boştinaru sakė:

"Mes išreiškiame užuojautą aukų šeimoms ir solidarumą Irano žmonėmis. Reikalaujame, kad šių smurtinių aktų vykdytojai ir rėmėjai būtų patraukti atsakomybėn. Terorizmas yra pasaulinė grėsmė, su kuria susiduria tarptautinė bendruomenė ir jokiomis aplinkybėmis terorizmas negali būti toleruojamas ar pateisinamas.
 
"Pastarosiomis savaitėmis Persijos įlankos regione smarkiai išaugo įtampa. "S & D" ragina visus regioninius ir tarptautinius veikėjus, turinčius įtakos regione, veikti atsakingai ir išvengti tolesnės konfrontacijos. "

S & D grupės viceprezidentė Elena Valenciano kalbėjo:

"Mes pakartotinai išreiškiame paramą ES aukščiausiojam įgaliotinio vykdomai  užsienio bei saugumo politikai, Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos Federiko Mogherini pastangoms toliau, kartu su regioniniais veikėjais, siekti Visuoteinėje ES strategijoje numatytiuis tikslus ".

 

 

Pittella: T. May tikslas – pavojinga izoliacija. Tik Corbyn gali iš esmės pasiekti pokyčius

 http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/pittella-may-stands-dangerous-isolation-only-corbyn-can-bring-real-change

 07/06/2017 BERNAS, Jan

 Kalbėdamas apie būsimus rinkimus Jungtinėje Karalystėje, S & D grupės pirmininkas Gianni Pittella pabrėžė:

"Jungtinė Karalystė yra kryžkelėje. Rytojaus rinkimuose mes tvirtai palaikome Darbo partijos bei Jeremy Corbyn kandidatūrą. Jis įrodė esąs patikimas ir atsakingas lyderis. Šiame sunkiame laikotarpyje, kuomet susidūriame su daugybe iššūkių, Britanijos piliečiai turėtų pagalvoti du kartus prieš pasirinkdami asmenį, kuris nesugebėjo patenkinti lūkesčių, o ypač saugumo poreikio.

 "Deja, paskutiniai teroristiniai išpuoliai Jungtinėje Karalystėje aiškiai parodė iliuzijas ir grėsmes  Tories kontrolės retorikoje. Šie išpuoliai rodo, kad terorizmas, reikalauja bendrų veiksmų ir koordinuotos prevencijos. Tai turi būti grindžiama informacijos ir duomenų keitimuisi tarp ES nacionalinių žvalgybos tarnybų, o šis bendradarbiavimas turi būti tęsiamas ir po "Brexit". Tai tik dar katrą parodo, kad mum visiems būtų naudinga išlaikyti stiprų bendradarbiavimą tarp JK ir likusių ES valstybių narių.

"Teresės May ir Tories propaguojamas izoliacinis požiūris yra visiškai priešingas tam, ko šiandien iš tikrųjų reikia JK bei jos kovai su terorizmu.

Mums reikia paimti kontrolę į savo rankas. Išrinkime patikimą, kompetentingą ir atsakingą lyderį, kaip Jeremy Corbyn, balsuokime  už Darbo partiją."

 

Liberalai ir konservatoriai turi nustoti teikti pirmenybę piliečių interesams, o tik paskui – didiesiems verslams

 http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/country-county-reporting-liberals-and-conservatives-need-put-citizens-interests-ahead-big

 12/06/2017 HELIN-VILLES, Solange

 S & D grupės Europos Parlamente nariai, prieš svarbų šiandieninų balsavimą Europos Parlamente,  ragina savo kolegas iš liberalų ir konservatorių grupių prisidėti prie pastangų siekiant užtikrinti didesnį pelno mokesčių skaidrumą Europoje.
 
Nors yra numatytas kompromisinis susitarimas dėl vadinamųjų "viešųjų valstybių įstatymų", kai kurie ELP ir ALDE nariai bando to nepaisyti.
 
S&D grupės derybininkai pagal kiekvienos šalies atskaitomybės (CBCR) bylą Evelyn Regner ir Hugues Bayet pareiškė:
 
“Šio įstatymo tikslas yra labai aiškus: mes norime padidinti įmonių skaidrumą bei leisti piliečiams ir  pilietinės visuomenės organizacijoms visame pasaulyje sekti paskui pinigus. Pasiūlymu bus užtikrinta, kad mokesčiai būtų mokami kai pelnas iš ties yra gaunamas. Tai padėtų užtikrinti adekvatų viešojo sektoriaus paslaugų pelną bei naudą platesnei ekonomikai. “
 
"Mes taip pat įvedėme apsaugos punktą, kuris apsaugotų ir įmonių interesus, pavyzdžiui, kai jie įsiskverbia į naują rinką. Kompromisiniu keliu, bendrovės dvejiems  metams (su  vienkartine galimybe prasitęsti dar dvejiems metams) galėtų būti atleistos nuo pareigos atskleisti informaciją, jei informacija laikoma pernelyg jautria. Tačiau ELP bando įsiūlyti patvirtinti neribotą išimtį. Tai nepriimtina.
 
"Skaidrumas yra pagrindinis veiksnys kovojant su mokesčių slėpimu ir pelno perkėlimu. Turime sukurti platformą, kuriose esti sąžiningos žaidimo taisyklės tiek didesniems, tiek mažesniems verslams, o mokesčių mokėtojams taikomos vienodi sąžiningumo reikalavimai.”

 
"Liberalai ir konservatoriai turi nuspręsti, ar jie yra Europos piliečių ar stambiųjų įmonių pusėje. Kaip socialistai ir demokratai mes žinome, kur mes esame".

 Pittella: Viso, tarptautiniams tarifams – sveika, Europa! Jau nuo rytojaus atsisveikiname su tarptautinių tarifų įkainiais. 

 http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/pittella-goodbye-roaming-welcome-europe-we-are-finally-ending-roaming-surcharges-tomorrow

 14/06/2017 BERNAS, Jan

 Šį ketvirtadienį, 2017 m. Birželio 15 d., Europos Sąjungoje bus panaikinta tarptinklinio ryšio priemoka.

Pritardami mažesniems tarptautinio tarptinklinio ryšio tarifams, socialistai ir demokratai taip pat pritarė ir visoms reikalingoms teisės akto dalims, siekiant panaikinti tarptinklinio ryšio mokesčius. Nuo šio ketvirtadienio pokalbiai, teksto ir duomenų keitimaisi, mobiliojo ryšio paslaugos ar mėnesiniai susitarimai namuose bet kurioje ES šalyje bus naudojami be papildomo mokesčio.

 S&D grupės pirmininkas Gianni Pittella kalbėjo:

"Nuo šio ketvirtadienio mes visi  tapome šiek tiek labiau europietiški. Nuo šio ketvirtadienio, keliaujant ar grįštant į namus, užuot išjungę savo telefono duomenis galėsite paskambinti draugams iš paplūdimio, žiūrėti vaizdo įrašą oro uoste ar rašyti tiesiogiai iš konferencijos sumokėjus tą pačią kainą kokią mokėtumėte namuose. Tai yra tai ko nori Europos piliečiai ir tai, kuo jie nori didžiuotis – Europa, teikianti realią naudą žmonių gyvenimui. Europa, galinti susidoroti su naujais iššūkiais ir eiti koja kojon su naujausiomis technologijomis.

 "Kai prieš kelerius metus mes, socialdemokratai ir demokratai, paraginome nutraukti tarptinklinio ryšio mokesčius, susidūrėme su daugybe nacionalinių vyriausybių, korporacijų ir konservatorių opozicijomis. Po dešimties kovos metų tarptinklinio ryšio mokesčiai galiausiai yra praeities dalykas. Užtikrinome prieinamas telefono kainas visiems keliaujantiems užsienyje.  Nuo šios vasaros keliaujant jūs galite įjungti telefoną ir jaustis kaip namuose Europoje ".

Europos Parlamento S&D grupės narė bei Europos Parlamento derybininkė dėl didmeninių tarptinklinio ryšio rinkų taisyklių Miapetra Kumpula-Natri, kalbėjo:

"Šių metų pradžioje socialistai ir demokratai pateikė paskutiniuoseius teisės aktus, kurie buvo reikalingas norint panaikinti tarptinklinio ryšio mokesčius. Pasibaigus paskutiniosioms kliūtims, europiečiai gali likti prisijungę, keliaujant kitose ES šalyse ir nelikt šokiruotiems dėl baisių telefono sąskaitų. Tai puiki pergalė Europos vartotojams!  Pagaliau atsisveikiname su tarptinkliniu ryšiu.

 S&D stengiasi panaikinti atotrūkį tarp vyrų ir moterų pensijų

 http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-push-eradication-gender-pension-gap

 14/06/2017

 Šiandien Strasbūre socialistai ir demokratai balsavo už raginimą parengti ES strategiją, kuria siekiama panaikinti ir užkirsti kelią lyčių nelygybę pensijų srityje, nepaisant krikščionių demokratų ir liberalų bandymų ją tik padidinti.


"S & D” grupė nori, kad strategijoje būtų atsižvelgiama į pagrindines priežastis, dėl kurių vyrauja lyčių lygybės skirtumas pensijų srityje, pvz., moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumas, segregacija darbo rinkoje, darbas ne visą darbo dieną, esami stereotipai, galimybių geresniam darbo ir gyvenimo būdui stoka pusiausvyrą ir diskriminaciją, tačiau taip pat reikia panaikinti politiką, kuri ją sustiprina.

 

S&D grupės derybininkas dėl lyčių lygybės, Europos Parlamento narė Maria Noichl sakė:

"Tai, kad šiandien Europoje moterys vis dar gauna vidutiniškai 40 proc. mažesnę pensiją nei vyrai, yra baugu ir nepriimtina! Tai atspindi nuolatinę moterų ir vyrų ekonominę nelygybę, grindžiamą diskriminacija ir jos finansinėmis pasekmėmis per visą gyvenimą. S & D užtikrino, kad šiame pranešime būtų reikalaujama, kad būtų sudarytos geresnės darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros sąlygos, kad moterys galėtų dalyvauti darbo rinkoje. Be to, mes primygtinai reikalaujame konkrečių priemonių užtikrinti vienodą užmokestį už vienodą darbą ir vienodos vertės darbą, pvz., darbo užmokesčio planavimo ir darbo vertinimo priemonės, turi būti priimtos socialinės apsaugos priemonės, siekiant užtikrinti, kad moterų darbo užmokestis ir socialinės apsaugos teisės atitiktų šį principą.  Turi būti peržiūrėtos ir panaikintos skatinamosios priemonės, kurios neigiamai veikia lyčių lygybę".

 

Europos Parlamento narė Iratxe García Pérez, S&D grupės atstovė moterų teisių ir lyčių lygybės klausimais, pridūrė:

"Nors S&D frakcija balsavo už ambicingesnį pareiškimą, šis iniciatyvos pranešimas yra žingsnis į priekį. Mums pavyko pabrėžti svarbų pirmojo ramsčio vaidmenį pensijų sistemose - profesinių pensijų srityje - siekiant lyčių lygybės ir reikalauti pereiti prie individualių

 

socialiniai partneriai ir kolektyvinės derybos yra labai svarbios, todėl turi būti aktyviai įtrauktos įgyvendinant politiką, kuria siekiama panaikinti moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumą, taigi ir lyčių skirtumą pensijų srityje. Esame nusivylę, kad konservatoriai ir liberalai nepalaikė mūsų raginimo daugiau atlyginimų skaidrumo, kokybiškas darbo vietas ir tinkamas valstybines minimalias pensijas."

 S&D: ES reikalinga 21 amžių atitinkanti prieglobsčio ir migracijos politiką

 http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-eu-needs-asylum-and-migration-policies-fit-21st-century

 15/06/2017 ALLAN, Tim

 Šiandien Europos Parlamento pilietinių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas palaikė du siūlymus dėl pagrindinių ES būsimos migracijos politikos aspektų. Pirmasis, dėl teisės aktų persvarstymo dėl sąlygų, kuriomis žmonės gali reikalauti tarptautinės apsaugos Europoje, o antrasis - dėl vizų išdavimo trečiųjų šalių piliečiams, reikalaujantiems aukštos kvalifikacijos darbo.

 Šiandien Europos Parlamento pilietinių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas palaikė 2 ataskaitas apie pagrindinius ES būsimos migracijos politikos aspektus. Pirma, dėl teisės aktų persvarstymo dėl sąlygų, kuriomis žmonės gali reikalauti tarptautinės apsaugos Europoje, o antrasis - dėl vizų išdavimo trečiųjų šalių piliečiams, reikalaujantiems aukštos kvalifikacijos darbo.

 S&D grupės Europos Parlamente viceprezidentas ir tarptautinės apsaugos sąlygų siūlymų autorė Tanja Fajon kalbėjo:

 "Tai yra svarbus žingsnis siekiant veiksmingesnės ir humaniškesnės prieglobsčio sistemos Europoje. Ši peržiūra užtikrins suderintas taisykles dėl tarptautinės apsaugos priėmimo sąlygų visoje ES. Šioje ataskaitoje mums pavyko užtikrinti aukštus apsaugos standartus. Per tam tikrą laiką sėkmingai besimokantieji galės apsistoti priimančioje šalyje, suteikiant tiems, kuriems to reikia, galimybę integruotis ir atlikti teigiamą vaidmenį savo naujose visuomenėse”.

 "Šis peržiūrėjimas sumažins valstybėms narėms tenkančią administracinę naštą sprendžiant tarptautinės apsaugos prašymus ir taip pat pašalins vieną iš priežasčių, kodėl prieglobsčio prašytojai persikelia į kitą valstybę narę po to, kai jų prašymas buvo patvirtintas."

 Europos Parlamento narys, Parlamento piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pirmininkas ir siūlymo dėl "mėlynosios kortelės" direktyvos persvarstymo autorius Claude Moraes, teigė:

Šiandien priimti pasiūlymai sustiprina derinimą, išplečia taikymo sritį įtraukiant aukštos kvalifikacijos tarptautinės apsaugos prašytojus, turintiems galimybę patekti į darbo rinką, taip pat padidinti socialinių partnerių vaidmenį. Didinant Mėlynosios kortelės gyvybingumą ir patrauklumą, taip pat supaprastinant procedūras, bus užtikrinta, kad ji veiktų darbdaviams, trečiųjų šalių piliečiams ir nacionalinėms administracijoms, įgyvendinančioms naująjį įstatymą. "

 Gianni Pittella kalbėdamas PSOE kongrese Madride ragino socialistus imtis kovos su Dešine

 http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/speaking-psoe-congress-madrid-gianni-pittella-calls-socialists-take-battle-against-right

 17/06/2017 PELZ, Silvia

 Šią rytą, vykstančiame PSOE partijos kongrese Madride, Europos Parlamento Socialistų ir demokratų frakcijos pirmininkas Gianni Pittella pabrėžė, kad reikia pažangios politikos, kuri pagerintų žmonių gyvenimą visoje Europoje. Dvišaliame susitikime su Pedro Sanchez jis pasveikino jį perrinktuoju partijos lyderiu.

Gianni Pittella, S&D grupės vadovas bei EP narys, kalbėjo:

 "Socialistinės partijos visoje Europoje turi sustiprinti savo tapatybę, kad susigrąžintų rinkėjus. Didžiųjų koalicijų su konservatoriais laikas baigėsi, ir mes turime vykdyti realių pokyčių darbotvarkę.

Atsižvelgiant į didėjančią nelygybę, solidarumo stoką ir vis didėjantį nacionalizmą, visoje Europoje iš tiesų reikia pažangios politikos. Atėjo laikas užbaigti griežta taupymo rėžimą, dėl kurio ypač nukentėjo mūsų jaunimas. Pakeiskime jį stipriomis investicijų, augimo ir darbo vietų kūrimo iniciatyvomis”.

 "Per ilgai netvari globalizacija buvo palanki tik kaikuriems, bet ne daugeliui. Bendradarbiaudami kaip pažangūs žmonės, turime valdyti globalizaciją, apsaugodami piliečius ir jų darbo vietas bei saugumą nuo neigiamų aspektų. Socialistų partijos visoje Europoje yra raginamos įvykdyti šiuos pokyčius žmonėms. Nes niekas niekas kitas to nepadarys.

Aš sveikinu Pedro Sanchezą už jo drąsą tapti PSOE partijos lyderiu. PSOE yra seniausia partija Ispanijoje, kuri visada stovėjo ispanų tautos pusėje. Atėjo laikas, kad partija vėl susivienytų misijai ir kovai už tai, kad būtų atkurtas žmonių pasitikėjimas. Ispanijai ir Europai reikia stiprios PSOE vadovaujamos vyriausybės, tam kad būtų kuriama pažangi politika, kuri pagerins žmonių gyvenimus".

 Pittella: Pagaliau prasideda Brexit derybos. Tories rinkiminiams lošimams iššvaistyta  pakankamai laiko

 http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/pittella-relieved-brexit-negotiations-can-finally-start-enough-time-has-been-wasted-tories

 19/06/2017 BERNAS, Jan

 Komentuodamas Brexit derybų pradžią, S&D grupės Europos Parlamente pirmininkas Gianni Pittella kalbėjo:

"Džiaugiamės, kad “Brexit" derybos prasidės jau šiandien. Jau seniai tam buvo metas. Užtektinai laiko iššvaistyta Tories rinkiminiams lošimams.

 Rinkimų rezultatai rodo, kad ponios May strategija, pagrįsta prielaida, kad “jokio susitarimo nebuvimas yra geriau už bet kokį blogą susitarimą", nebegali būti tęsiama. Tai akivaizdžiai blogiausias galimas scenarijus Jungtinėi Karalystei ir ES.

Dabar mums reikia, kad JK prisijungtų prie derybų stalo su tvirtu, aiškiu ir patikimu įsipariegojimų, kuri būtų kur kas konstruktyvesnis ir protingesnis. Reikia stiprinti JK parlamento ir joje dalyvaujančių politinių jėgų dalyvavimą, o piliečių interesai turėtų galiausiai būti prioretizuojami kur kas labiau nei tuščias šūkis  “sugrąžinkime kontrolę”.

 Sicilijoje S&D frakcijos nariai spręs moterų darbo ir seksualinį išnaudojimą kaimo vietovėse

 http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sd-meps-sicily-address-labour-and-sexual-exploitation-women-rural-areas

 27/06/2017 HELIN-VILLES, Solange

 Birželio 29 d. - liepos 1 d. Ragūzoje (Sicilija) S&D grupės delegacija, atsakinga už moterų teises ir lyčių lygybės klausimus, įvertins dabartines moterų darbo sąlygas kaimo vietovėse, ypač Rumunijoje.

 S&D delegacija susitiks su pilietinės visuomenės ir žmogaus teisių organizacijų atstovais, piktnaudžiautojų aukomis, vietos ir regionų valdžios institucijomis bei kitomis suinteresuotomis šalimis moterų teisių ir prekybos žmonėmis prevencijos srityje.

Prieš kelionę, S&D grupės atstovas spaudai dėl moterų teisių ir lyčių lygybės, Europos Parlamento narys Iratxe García Pérez kalbėjo:

 "Mes gavome žinią apie darbo ir seksualinio išnaudojimo atvejus, ypač paplitusius Ragūzos ūkiuose dirbančių Rumunijos moterų tarpe. Rumunijos moterys sudaro didžiausią dalį visų darbuotojų žemės ūkio veikloje, Ragūzos regione. Daug jų patyrė nežmoniškas darbo ir gyvenimo sąlygas. Daugelis jų buvo seksualinės prievartos aukos. Kai kurios turėjo patirti nepageidaujamus nėštumus. Čia pelnas gaunamas eksploatacijos būdu.

 Nuo tada Rumunijos ir Italijos valdžios institucijos sutiko bendradarbiauti. Italijos pareigūnai taip pat įsteigė paramos ir pagalbos centrą aukoms ir žmonėms, pažeidžiamiems prekybos žmonėmis. Mes norime aplankyti šį konkretų regioną ir įvertinti pridėtinę vertę, kurią ES gali pasiūlyti tam, kad užkirsti kelią prekybai žmonėmis, užtikrinti, kad nukentėjusioms moterims būtų užtikrinta tinkama apsauga.

 Akivaizdu, kad reikia skirti daugiau finansinių ir žmogiškųjų išteklių direktyvos įgyvendinimui bei siekiant kovoti su darbo ir seksualiniu išnaudojimu, taip pat aukų apsaugai užtikrinti. ES taip pat padarys didžiulę pažangą ratifikuodama Stambulo konvenciją dėl smurto prieš moteris prevencijos ir kovos su ja. S&D ragina valstybes nares užtikrinti, kad visa tai būtų laikoma svarbiausiais prioritetais.

Mes taip pat turime spręsti saugių ir teisėtų abortų problemą, nes daugiau nei 90 proc. sveikatos priežiūros specialistų Sicilijoje atsisako teikti tokias procedūras dėl savo vidinių nusiteikimų ir įsitikinimų".

 S&D grupės delegacija sudaro:

Iratxe García Pérez (Ispanija)
Viorica Dăncilă (S&D frakcijos Rumunijos socialistų delegacijos vadovas)
Marie Arena (Belgija)
Edouard Martin (Prancūzija)
Michela Giuffrida (Italija)