Spalio 2-5 d. Europos Parlamento plenarinė sesija

Europarlamentarai įvertins „Brexit“ derybų pažangą 

Antradienį EP nariai kartu su Europos Komisijos pirmininku Jean-Claude Juncker ir ES vyriausiuoju derybininku Michel Barnier aptars „Brexit“ derybų pažangą ir balsuos dėl rezoliucijos, kuria prisidės prie spalio 20 d. ES valstybių vadovų derybų vertinimo.

Iki šiol įvyko keturi derybų dėl Jungtinės Karalystės (JK) pasitraukimo iš ES turai.  JK finansiniai įsipareigojimai ES, lygiavertė JK gyvenančių ES piliečių ir Sąjungoje gyvenančių britų teisių apsauga, sienos tarp JK ir Airijos problematika yra pagrindiniai Europos Parlamento prioritetai Brexit derybose.

Europos Parlamento Pirmininkų sueiga (EP pirmininkas ir frakcijų vadovai) ketvirtadienį pritarė rezoliucijos projektui, kuriame Europos Vadovų Taryba raginama pripažinti pažangos derybose trūkumą.

JK pasitraukimo iš ES susitarimui bus būtinas Europos Parlamento pritarimas.

Debatai: 2017-10-03Balsavimas: 2017-10-03

Steigiama Europos prokuratūra 

Ketvirtadienį europarlamentarai spręs, ar pritarti Europos prokuratūros, kuri kovos su sukčiavimu ir korupcija ES paramos srityje, steigimui. 20 ES valstybių, tarp jų ir Lietuva, prisidės prie šios institucijos kūrimo.

Europos prokuratūra tirs nusikaltimus ES biudžeto atžvilgiu, vykdys kaltininkų baudžiamąjį persekiojimą ir palaikys kaltinimą teisme. Šiuo metu sukčiavimo ar korupcijos nusikaltimų baudžiamąjį tyrimą gali atlikti tik nacionalinės institucijos, kurių tyrimai apsiriboja tik konkrečios valstybės teritorijoje. Tuo tarpu naujoji institucija koordinuotai vykdys tyrimus visose dalyvaujančiose ES valstybėse. Nuo 2014 m. Europos Parlamentas priėmė eilę rezoliucijų, kuriose ragino įsteigti Europos prokuratūrą ir užtikrinti naujųjų prokurorų nepriklausomumą.

2017 m. birželio 8 d. 20 ES valstybių pasiekė bendrą tvirtesnio bendradarbiavimo susitarimą įsteigti naują Europos prokuratūrą. Tai Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Kroatija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija ir Vokietija.

Europos prokuratūros būstinė bus Liuksemburge, o ES valstybės turės paskirti po vieną Europos prokurorą, dirbantį centrinėje būstinėje, ir deleguotuosius prokurorus, kurie dirbs ES valstybėse.  Tikėtina, kad naujoji institucija pradės savo veiklą 2021 m.

Debatai: 2017-10-04 Balsavimas: 2017-10-05

Kibernetinių atakų ir seksualinio išnaudojimo internete prevencija 

Antradienį EP nariai balsuos dėl rezoliucijos, kurioje pateiks siūlymus, kaip stiprinti kovą su kibernetiniais nusikaltimais ir seksualine prievarta prieš vaikus internete.Europarlamentarai atkreipia dėmesį į 2017 m. gegužės mėn. surengtą išpuolį, kuomet pasitelkus išpirkos reikalaujančią programinę įrangą „WannaCry“ buvo sutrikdyta dešimties tūkstančių kompiuterių veikla beveik 100 šalių.

EP nariai siūlo tiek verslui tiek viešajam sektoriui investuoti į kibernetinį saugumą ir mokymus, stiprinti ES valstybių teismų ir policijos bendradarbiavimą ir skatinti keistis informacija.Apie 80 proc. įmonių Europoje patyrė bent vieną kibernetinio saugumo incidentą. Dažnai šie išpuoliai yra nesusekami arba apie juos nepranešama.

Debatai: 2017-10-02Balsavimas: 2017-10-03Procedūra: neįpareigojanti rezoliucija

Europarlamentarai aptars „Ryanair” sprendimą masiškai atšaukti skrydžius 

Atsižvelgdami į pigių skrydžių bendrovės „Ryanair“ sprendimą atšaukti nemažai skrydžių, verčiant tūkstančius keleivių koreguoti savo kelionės planus, EP nariai tikisi sulaukti Europos Komisijos informacijos, kaip būtų galima užtikrinti keleivių teisių apsaugą.

Diskusija su ES Tarybos ir Europos Komisijos atstovais vyks antradienį vakare.

Debatai: 2017-10-03Procedūra: ES Tarybos ir Europos Komisijos pareiškimai

Atnaujinamos keleivinių laivų saugos taisyklės

Siekdami pritaikyti keleivinių laivų saugos taisykles prie aukščiausių tarptautinių standartų, trečiadienį europarlamentarai balsuos dėl jų modernizavimo.

Peržiūros tikslas – supaprastinti taisykles ir sumažinti administracines išlaidas, tuo pat metu užtikrinant, kad kelionės jūra būtų saugesnės.

Atnaujintose taisyklėse išdėstyti išsamūs laivams taikomi techniniai reikalavimai, kurių privaloma laikytis tokiose srityse kaip statyba, stabilumas ir gaisrinė sauga. Naujosios nuostatos užtikrins, kad nelaimės atveju gelbėjimo tarnybos greičiau gaus keleivių duomenis, bus supaprastintas keltų ir greitaeigių laivų inspektavimas. Be to, atnaujinti saugos reikalavimai bus taikomi ir aliumininiams laivams.

Debatai: 2017-10-03 Balsavimas: 2017-10-04 Procedūra: Bendro sprendimo, sutarimas pirmuoju skaitymu

Pasirengimas Europos Vadovų Tarybai  

Rengdamiesi spalio 19-20 d. Briuselyje vyksiančiai Europos Vadovų Tarybai (EVT) europarlamentarai kartu su ES Tarybos ir Europos Komisijos atstovais trečiadienį diskutuos aktualiais būsimo susitikimo klausimais: Brexit derybos, migracija, bendra ES prieglobsčio sistema, skaitmeninė Europa, gynyba ir ES-Turkijos santykiai.Europos Vadovų Taryboje taip pat dalyvaus EP pirmininkas Antonio Tajani, kuris EVT posėdžio pradžioje kreipsis į ES šalių vadovus.

Debatai: 2017-10-04 Procedūra: ES Tarybos ir Europos Komisijos pareiškimai su debatais

Raginimas užkirsti kelią vaikų santuokai 

Kokių kovos su vaikų santuoka veiksmų tiek užsienio valstybėse, tiek ES imasi Europos Komisija ir kaip ji vertina panašių kampanijų poveikį? Šis ir panašūs EP moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininkės Vilijos Blinkevičiūtės klausimai Europos Komisijai bus aptarti antradienį.Trečiadienį europarlamentarai balsuos dėl atitinkamos rezoliucijos.

 Besivystančiose šalyse viena iš trijų mergaičių ištekinama dar nesulaukusi 18 metų, o viena iš devynių – nesulaukusi 15 metų. Ši problema aktuali ne tik trečiosiose šalyse, bet ir Europoje.

2017 m. birželio mėn. ES pasirašė Stambulo konvenciją, kurioje priverstinė santuoka laikoma smurto prieš moteris forma. Kartu konvencijoje reikalaujama vertimą vaiką tuoktis ir jo išviliojimą į kitą šalį siekiant priversti jį susituokti - laikyti nusikaltimu.

Debatai: 2017-10-03Balsavimas: 2017-10-04Procedūra: Klausimas Europos Komisijai į kurį atsakoma žodžiu (su rezoliucija)

EP dėmesio centre - Moldova 

Antradienį europarlamentarai kartu su ES diplomatijos vadove Federica Mogherini aptars politinę ir ekonominę padėtį Moldovoje bei europinių reformų įgyvendinimo pažangą. 2017 m. liepos mėn. EP nariai patvirtino 100 mln. eurų ES finansinę paramą Moldovai, skirtą būtiniausioms reformoms įgyvendinti. Kartu jie nustatė, kad norėdama gauti šią paramą, Moldova turės įsipareigoti gerbti demokratiją, užtikrinti teisės viršenybę, apsaugoti žmogaus teises bei kovoti su korupcija.

Moldova yra ES Rytų Partnerystės šalis, kurios piliečiai į ES nuo 2014 m. balandžio mėn. keliauja be vizų. ES yra didžiausia Moldovos prekybos partnerė, apimanti 63 proc. šios šalies eksporto.

Debatai: 2017-10-03 Balsavimas: 2017 m. lapkritis Procedūra: Vyriausiosios įgaliotinės ES užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas su rezoliucija