Kokie darbai laukia europarlamentarų šiais 2017 metais?

Video nuoroda : Kokie darbai laukia europarlamentarų šiais 2017 metais?

Prieglobsčio sistemos reforma, kova su terorizmu ir mokesčių slėpimu bei bendroji skaitmeninė rinka – tarp svarbiausių 2017 m. Europos Parlamento prioritetų. Ateinančių metų pirmąjį pusmetį EP nariai taip pat svarstys priemones dėl anglies dvideginio išmetimo ribojimo ir klimato kaitos stabdymo. Pateikiame trumpą būsimos EP darbotvarkės apžvalgą.

 

Migracija

 

Europarlamentarai šiais metais planuoja balsuoti dėl prieglobsčio sistemos reformos siekiant veiksmingos, teisingos ir žmogiškos prieglobsčio politikos, kuri tinkamai veiktų ir normalaus, ir didelio migracijos spaudimo atvejais. Siūloma keisti Dublino reglamentą, kuris nustato, kad pirmoji valstybė narė, į kurią atvyko prieglobsčio prašytojas, atsako už jo tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą.

 

Svarbiausią informaciją apie EP poziciją migracijos klausimu rasite pasitelkę šią dosjė.

 

Mokesčių slėpimas

 

2017 m. pavasarį EP komitetas, tiriantis „Panamos dokumentų“ skandalą, turėtų pateikti rekomendacijas, kaip spręsti su mokesčių vengimu susijusias problemas. Šis specialusis komitetas buvo įsteigtas 2016 m. liepą siekiant įvertinti, ar tinkamai įgyvendinamos ES kovos su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu taisyklės.

 

Informaciją apie EP svarstymus ir sprendimus mokesčių skaidrumo didinimo srityje rasite šioje dosjė.

 

Terorizmas

 

Radikalizuoti bei į Siriją ir Iraką kovoti vykstantys ES šalių piliečiai kelia vis didesnę grėsmę saugumui. Daugelį pastarojo meto teroro išpuolių Europoje įvykdė būtent šie vadinamieji užsienio kovotojai. Siekiant kovoti su augančia grėsme, 2017 m. pradžioje EP nariai balsuos dėl direktyvos, kuria siekiama kriminalizuoti keliones terorizmo tikslais bei kitas parengiamąsias ir pagalbines veiklas, susijusias su terorizmu.

 

Svarbiausią informaciją apie svarstymus Europos Parlamente ir sprendimus, susijusius su kova prieš terorizmą rasite pasitelkę šią dosjė.

 

Bendroji skaitmeninė rinka

 

Tarp ateinančių metų EP prioritetų – bendroji skaitmeninė rinka, kuria siekiama atverti daugiau skaitmeninių galimybių vartotojams ir įmonėms Europos Sąjungoje.

 

EP nariai siekia panaikinti geografinį blokavimą, kuomet ribojama galimybė naudotis kitose ES šalyse siūlomomis internetinėmis paslaugomis. Siekiama užtikrinti, kad vartotojai, norintys pirkti prekes ir paslaugas kitoje ES šalyje tiek internetu, tiek tiesiogiai, nebūtų diskriminuojami kainų, pardavimo arba mokėjimo sąlygų atžvilgiu, nebent tai būtų objektyviai pateisinama, pavyzdžiui, dėl PVM arba tam tikrų su viešuoju interesu susijusių teisinių nuostatų.

 

EP nariai taip pat nori pašalinti internetu teikiamo turinio, pvz., filmų, elektroninių knygų ar sporto prenumeratoms taikomus apribojimus Europoje atostogaujantiems žmonėms.

 

Naujausią informaciją apie EP sprendimus dėl bendrosios skaitmeninės rinkos sukūrimo rasite pasitelkę šią dosjė.

 

Energetika ir klimatas

 

2017 m. pirmąjį pusmetį EP nariai spręs dėl ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos reformavimo, siekdami sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį, skatinti pramonę pereiti prie atsinaujinančių arba mažo anglies dioksido kiekio energijos šaltinių bei užkirsti kelią anglies dioksido nutekėjimo rizikai. Ši reforma – svarbus žingsnis vykdant Paryžiaus klimato kaitos susitarimo įsipareigojimus.

 

Dosjė apie Parlamento poziciją dėl klimato kaitos stabdymo.

 

Ateinančiais metais europarlamentarai taip pat diskutuos dėl Komisijos pasiūlytų priemonių iki 2030 m. 40 proc. sumažinti šiltnamio dujų išmetimą bei svarstys energijos vartojimo efektyvumo, atsinaujinančios energijos, elektros energijos rinkos, ekologinio projektavimo, elektros energijos tiekimo saugumo ir energetikos sąjungos valdymo principų klausimus.

 


Dosjė
apie Europos Parlamento svarstymus ir sprendimus dėl energetikos sąjungos sukūrimo.

 

Europos Parlamento informacija.