Europos Parlamente – apie migraciją, terorizmą, energetiką, rinkos apsaugą, prekybą žmonėmis, tėvystės apsaugą ir kt.

Gegužės 9 -12 d. Strasbūre vyko Europos Parlamento (toliau – EP) plenarinė sesija, kurioje su Europos Komisija (toliau – Komisija) bei Taryba buvo diskutuojama dėl Europos Sąjungos (toliau – ES) aktualijų bei priimti svarbūs sprendimai.

Įvyko diskusijos dėl  Dublino taisyklių, kurios nustato šalį, atsakingą už prieglobsčio prašymų nagrinėjimą, peržiūros, vidinių sienų kontrolės panaikinimo Šengeno zonoje galimybių bei dėl Turkijos pažangos įgyvendinant ES vizų panaikinimo reikalavimus.  EP frakcijų pirmininkai pažymėjo, kad tik Turkijai atitikus visus reikalavimus, gali prasidėti vizų panaikinimo teisėkūros procedūra.

Diskusijoje dėl "Nord Stream 2" dujotiekio dauguma europarlamentarų pažymėjo, kad  šis projektas prieštarauja Europos energetikos sąjungai, kenkia ES šalių solidarumui ir yra grindžiamas veikiau geopolitinių nei ekonominių motyvų. Komisija buvo raginama  nedelsiant užkirsti kelią jo įgyvendinimui. ES energetikos komisaras Miguel Arias Canete patikino, kad "Nord Stream 2" turės atitikti ES teisę, o visi panašūs projektai negalės prieštarauti energetikos sąjungai.

Europarlamentarai išreiškė vieningą nuostatą, jog Kinijai neturėtų būti suteiktas rinkos ekonomikos statusas, kadangi dar netenkinami  penki ES nustatyti kriterijai, apibūdinantys rinkos ekonomikos valstybę. Rezoliucijoje  Komisija raginama įvertinti  galimą Kinijos statuso pakeitimo poveikį ES darbo vietoms, aplinkai, standartams ir ekonominiam augimui. Šiuo metu importui iš Kinijos ES taiko 56 iš 73 antidempingo priemonių.

EP  nutarė išplėsti Europolo įgaliojimus kovoti su terorizmu ir kibernetinėmis grėsmėmis, suteikti jam teisę steigti specializuotus padalinius. Tai pat bus stiprinama šio biuro demokratinė priežiūra.  Priminsime, kad Europolas, kurio būstinė yra Hagoje, kasmet atlieka apie 18 tūkst. tarpvalstybinių tyrimų, susijusių su terorizmu, kibernetiniais išpuoliais, prekyba žmonėmis ir narkotikais bei kita nusikalstama veika.

Europarlamentarai pateikė siūlymus, kaip geriau  įveikti prekybą žmonėmis ir apsaugoti jos aukas, visų pirma moteris ir vaikus.  Eurostato duomenimis  2010-2012 m. ES nustatyta 30 tūkst. prekybos žmonėmis aukų, iš kurių 80 proc. buvo moterys, o 16 proc. - vaikai. Atkreiptas dėmesys į būtinybę spręsti migrantų vaikų apsaugos problemas. Europolo duomenimis pernai po atvykimo į ES be žinios dingo apie 10 tūkst. nelydimų vaikų.  

Europarlamentarai pritarė taisyklėms, kurios supaprastins bei suvienodins užsienio studentų, mokslininkų, stažuotojų ar savanorių atvykimo į ES sąlygas.  Jiems nebereikės prašyti vizos atnaujinimo nusprendus kuriam laikui studijų ar mokslinio darbo tikslais persikelti į kitą ES šalį. Mokslininkams suteikiama teisė kartu atsivežti ir šeimos narius, kurie turės teisę įsidarbinti. Galės dirbti ir užsienio studentai. Pabaigę studijas ar mokslinį darbą ES šalyje, studentai ir mokslininkai galės joje pasilikti dar bent 9 mėnesius siekdami susirasti darbą ar įkurti verslą.

Patvirtintos taisyklės, kurios  įpareigos  ES valstybės  keistis informacija apie stambių tarptautinių korporacijų pajamas, uždirbtą pelną ir jų darbuotojų skaičių. Mokestines ataskaitas  turėtų teikti tos tarptautinių įmonių grupės, kurių metinės pajamos viršija 750 mln. eurų. Šios priemonės turėtų padėti  kovoti su mokesčių vengimu.  

 

Europarlamentarai pasiūlė, kad mėsos ir pieno gaminių kilmė jų pakuotėse turi būti žymima ne savanoriškai, o privalomai. Ši priemonė  padarytų maisto tiekimo grandinę skaidresnę, nes leistų atsekti mėsos ar pieno tiekėjus, o kartu sugrąžintų smukusį vartotojų pasitikėjimą. Šiuo metu ES privaloma žymėti tik šviežios jautienos bei importuojamos paukštienos kilmę.

Pritarta  naujam ketverių metų trukmės ES ir Mauritanijos žvejybos protokolui, kuris suteiks galimybę ES laivams žvejoti Mauritanijos vandenyse vėžiagyvius, tunus ar pelagines žuvis. ES kasmet galės sugauti 247 500 tonų pelaginių žuvų, iš kurių 58 tūkst. tonų kvota skirta Lietuvos laivams.

Europarlamentarai paragino valstybes nares geriau įgyvendinti  direktyvas, kurios reglamentuoja  nėštumo ir gimdymo bei vaiko priežiūros atostogas.  Komisijos prašoma parengti siūlymus dėl naujų teisės aktų, kurie užtikrintų didesnes garantijas vaikus auginančioms šeimoms. Siūloma išnagrinėti galimybę minimalų vaiko priežiūros atostogų laikotarpį padidinti nuo keturių mėnesių iki bent šešių, siekiant užtikrinti geresnį šeimos gyvenimo ir profesinės veiklos derinimą.

Europos Parlamento narės Vilijos Blinkevičiūtės biuro informacija